Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο
1οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

1.001

Λογισμός I

5

 

6

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

1.002

Γραμμική Άλγεβρα

4

 

5

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΡΙΑΣ 

1.003

Φυσική

5

 

6

ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ

 

1.004

Δομημένος Προγραμματισμός

4

1

6

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ

 

1.005

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά I

4

 

4

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ

 

1.006

Επιστημονικός Προγραμματισμός με την Python

3

 

3

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 6Υ

25

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προαιρετικά

 

 

 

 

 

 1.007

 Εισαγωγή στην Επιστήμη του  ΗΜ&ΜΥ

 2

 

 2

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

1.008

Ξένη Γλώσσα I

2

 

2

 

 

2ο Εξάμηνο
2οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

2.001

Λογισμός ΙΙ

5

 

6

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

2.002

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

4

1

6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

2.003

Αντικειμενοστρεφής  Προγραμματισμός

4

1

6

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν

 

2.004

Λογική Σχεδίαση

4

1

6

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

 

2.005

Δομές Δεδομένων

4

1

6

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 5Υ

21

4

30

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προαιρετικά

 

 

 

 

 

2.006

Ξένη Γλώσσα II

2

 

2

 

 

3ο Εξάμηνο
3οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

3.001

Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδική Ανάλυση

4

 

5

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

3.002

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

4

1

6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

3.003

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

4

 

5

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

3.004

Ηλεκτρονική Ι

4

1

6

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

 

3.005

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

4

 

5

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

 

3.006

Τεχνικό Σχέδιο

1

2

3

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 6Υ

21

4

30

 

 

4ο Εξάμηνο

4οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

4.001

Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ι

4

 

6

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ

 

4.002

Ηλεκτρονική ΙΙ

4

1

6

ΚΥΜΑΚΗΣ

 

4.003

Οργάνωση Υπολογιστών

4

1

5

ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 

4.004

Σήματα και Συστήματα

4

1

5

ΜΑΡΙΑΣ

 

4.005

Αριθμητική Ανάλυση

3

 

4

ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ

 

4.006

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΙΙ

3

1

4

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 6Υ

22

4

30

 

 

5ο Εξάμηνο

5οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

5.001

Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

4

1

6

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

 

5.002

Τεχνολογία Λογισμικού

4

1

6

ΒΙΔΑΚΗΣ

 

5.003

Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο ΙΙ

5

 

6

ΔΡΑΚΑΚΗΣ

 

5.004

Ανάλυση και Σχεδιασμός  Αλγορίθμων

4

1

6

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

5.005

Ενεργειακά Συστήματα

4

 

4

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ

 

5.006

Αρχές Συγγραφής και Μελέτης
Επιστημονικού Κειμένου

2

 

2

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 6Υ

23

3

30

 

 

6o Εξάμηνο
6οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

6.001

Συστήματα Μετρήσεων

4

1

6

ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ 

 

6.002

Δίκτυα Υπολογιστών

4

1

6

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 

6.003

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

4

1

6

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

6.004

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος I

4

1

6

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

 

6.005

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

4

1

6

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 5Υ

20

5

30

 

 

7ο, 8ο, 9ο Εξάμηνο ΚΑΤ/ΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης

 

 

 

 

 

7.001

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

4

2

6

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

7.002

Ανάλυση ΣΗΕ – Μόνιμη Κατάσταση

3

1

4

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

 

7.003

Ηλεκτρονικά Ισχύος

4

1

4

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

11

4

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλέγονται,  τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα

7.004

Φ/Β Συστήματα

3

1

4

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ

 

7.005

Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Κτιριακό Περιβάλλον

3

 

4

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

 

7.006

Μοντελοποίηση Ηλεκτρονικών και
Ηλεκτρικών Συστημάτων

 2

1

3

ΔΡΑΚΑΚΗΣ

 

7.007

Διαχείριση Περιβάλλοντος

3

1

4

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης

 

 

 

 

 

8.001

Ανάλυση ΣΗΕ – Μεταβατική Κατάσταση

3

1

4

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

 

8.002

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

4

2

6

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

8.003

Ηλεκτρική Οικονομία

3

1

4

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

 

8.004

Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων Ι

4

0

4

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

14

4

18

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 2 μαθήματα

8.005

Αξιοπιστία Συστημάτων

4

 

4

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

 

8.006

Τεχνολογία Φωτισμού

2

2

4

ΔΡΑΚΑΚΗΣ

 

8.007

Αντικεραυνική Προστασία και
Γειώσεις

3

 

4

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

 

8.008

Ασφάλεια Εργασίας και Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας

3

1

4

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 2 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 4Υ + 3ΕΥ = 7

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης / Εμβάθυνσης Γνώσεων

 

 

 

 

 

9.001

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

4

1

6

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

1

6

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 2 και μέχρι 5 μαθήματα

9.002

ΣΗΕ – Ευστάθεια Συστημάτων

4

 

4

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

 

9.003

Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων ΙΙ

3

1

4

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

 

9.004

Δίκτυα Διανομής και Διεσπαρμένη Παραγωγή

4

 

4

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

 

9.005

Κινητήρια Συστήματα

3

1

4

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

9.006

Αιολικά Συστήματα

3

1

4

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

 

9.007

Υλικά και Διατάξεις Εξοικονόμησης και Αποθήκευσης Ενέργειας

3

1

4

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ

 

9.008

Νέες Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Διατάξεων

3

1

4

ΚΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 4 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 1Υ + 6ΕΥ = 7

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 21 (8Υ + 13ΕΥ)

7ο, 8ο, 9ο Εξάμηνο ΚΑΤ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης

 

 

 

 

 

7.008

Αναγνώριση Προτύπων

4

1

4

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

 

7.009

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

5

1

5

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

7.010

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

5

1

5

ΜΑΡΙΑΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

14

3

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα 

7.011

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και
Συστημάτων

4

1

4

ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 

7.012

Οπτοηλεκτρονική

4

1

4

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

7.013

Βιοϊατρική Τεχνολογία

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

7.014

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

4

1

4

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

7.015

Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

7.016

Ηλεκτρονικές Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας

4

1

4

ΚΥΜΑΚΗΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προαιρετικό

 

 

 

 

 

7.017

Εργαστήριο Κατασκευής Τυπωμένων Κυκλωμάτων

 

2

2

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης

 

 

 

 

 

8.009

Λειτουργικά Συστήματα

4

1

4

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

 

8.010

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

4

1

5

ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 

8.011

Βιομηχανικός Έλεγχος

4

1

5

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

3

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

8.012

Ρομποτική Ι

4

1

4

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

8.013

Βιοϊατρική Πληροφορική

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

8.014

Μηχανική Ευχρηστίας

4

1

4

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

8.015

Νευρωνικά Δίκτυα

4

1

4

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

 

8.016

Βιοϊατρικά Σήματα και Εφαρμογές

4

1

4

ΜΑΡΙΑΣ

 

8.017

Laser: Τεχνολογία και Εφαρμογές

4

1

4

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

8.018

Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

 

 

   

 

 

 

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης / Εμβάθυνσης Γνώσεων

 

 

 

 

 

9.009

Εφαρμοσμένος Ψηφιακός Έλεγχος

4

1

5

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

9.010

Τεχνητή Όραση

4

1

5

ΜΑΡΙΑΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

8

2

10

 

 

 

 

9.011

Λογισμικό Συστήματος

4

1

4

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

 

9.012

Ενσωματωμένα Συστήματα

4

1

4

ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 

9.013

Ρομποτική ΙΙ

4

1

4

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

9.014

Προωθημένα Θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

9.015

Ασφάλεια Υπολογιστικών  Συστημάτων

4

1

4

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

 

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 2Υ + 5ΕΥ = 7

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 21 (8Υ + 13ΕΥ)

 

7ο, 8ο ,9ο Εξάμηνο ΚΑΤ/ΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης

 

 

 

 

 

7.018

Κεραίες και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

4

1

5

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

7.019

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

4

1

5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

7.020

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

4

1

4

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

3

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλέγονται,  τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα

7.021

Λογικός Προγραμματισμός

4

1

4

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ

 

7.022

Προηγμένες Τεχνικές  Προγραμματισμού

4

1

4

ΒΙΔΑΚΗΣ

 

7.023

Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα

4

1

4

ΜΑΛΑΜΟΣ

 

7.024

Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό

4

1

4

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν

 

7.025

Οπτικές Επικοινωνίες

4

1

4

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

7.026

Τεχνολογίες Πολυμέσων: Ήχος, Εικόνα, Βίντεο

4

1

4

ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ

 

7.027

Συστήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών

4

1

4

ΒΙΔΑΚΗΣ

7.028

Τεχνολογίες Διαδικτύου

4

1

4

ΜΑΛΑΜΟΣ

 

7.029

Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

4

1

4

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης

 

 

 

 

 

8.019

Ασύρματα Δίκτυα

4

1

5

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

8.020

Τεχνητή Νοημοσύνη

4

1

5

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ

 

8.021

Επικοινωνίες Πολυμέσων

4

1

4

ΜΑΛΑΜΟΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

3

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα

8.022

Διαδίκτυο των Αντικειμένων

4

1

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

8.023

Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

4

1

4

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

 

8.024

Τηλεοπτικά Συστήματα

4

1

4

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

8.025

Σχεδίαση καιΑνάπτυξη Παιχνιδιών

4

1

4

ΒΙΔΑΚΗΣ

ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ

8.026

Συστήματα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών

4

1

4

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χ

8.027

Κατανεμημένα Συστήματα και Νέφη

4

1

4

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χ

 

8.028

Παράλληλη Επεξεργασία

4

1

4

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

8.029

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

4

1

4

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

 

Επιλέγονται,  τουλάχιστον,  1 και μέχρι 3 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδίκευσης / Εμβάθυνσης Γνώσεων

 

 

 

 

 

9.016

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

4

1

5

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χ

 

9.017

Μεγάλα Δεδομένα

4

1

5

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν

 

ΣΥΝΟΛΟ

8

2

10

 

 

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 2 και μέχρι 4 μαθήματα

9.018

Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

4

1

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

9.019

Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης

4

1

4

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν

 

9.020

Ευρυζωνικά Δίκτυα και Δίκτυα Νέας Γενιάς

4

1

4

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

9.021

Πολυμέσα και Γραφικά στο Διαδίκτυο

4

1

4

ΜΑΛΑΜΟΣ

 

9.022

Ρεαλιστικά Πολυμέσα και Σχεδιοκίνηση

4

1

4

ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ

 

9.023

Συνεργατική Τεχνολογία & Συστήματα

4

1

4

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

 

9.024

Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού

4

1

4

ΒΙΔΑΚΗΣ

 

9.025

Συστήματα Γνώσης

4

1

4

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ

 

 

Επιλέγονται, τουλάχιστον, 1 και μέχρι 3 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 2Υ + 5ΕΥ= 7

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 21 (8Υ + 13ΕΥ)

10ο Εξάμηνο

 

 

   
   
   
   

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ECTS

 
 

10.001 Υποχρεωτικό

 

 

Διπλωματική Εργασία

30

 

10.002 Προαιρετικό

 

 

Πρακτική Άσκηση

15

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο