Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

1οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

1.001

Λογισμός
I

5

 

6

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

1.002

Γραμμική
Άλγεβρα

4

 

5

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΡΙΑΣ
/ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

1.003

Φυσική

5

 

6

ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ

 

1.004

Δομημένος
Προγραμματισμός

4

1

6

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

 

1.005

Ηλεκτροτεχνικά
Υλικά I

4

 

4

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ

 

1.006

Επιστημονικός
Προγραμματισμός με την
Python

2

 

2

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 6Υ

24

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προαιρετικά

 

 

 

 

 

 

1.007

 

Εισαγωγή
στην Επιστήμη του ΗΜ&ΜΥ

 

2

 

 

2

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
/ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

 

1.008

Ξένη
Γλώσσα I

2

 

2

 

 

2ο Εξάμηνο

2οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

2.001

Λογισμός
ΙΙ

5

 

6

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

2.002

Ηλεκτρικά
Κυκλώματα Ι

4

1

6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

2.003

Αντικειμενοστρεφής
Προγραμματισμός

4

1

6

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ

 

2.004

Λογική
Σχεδίαση

4

1

6

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

 

2.005

Δομές
Δεδομένων

4

1

6

ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΑ: 5Υ

21

4

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προαιρετικά

 

 

 

 

 

2.006

Ξένη
Γλώσσα II

2

 

2

 

 

3ο Εξάμηνο

3οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

3.001

Διαφορικές
Εξισώσεις και Μιγαδική Ανάλυση

4

 

5

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

3.002

Ηλεκτρικά
Κυκλώματα ΙΙ

4

1

6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

3.003

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

4

 

5

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

3.004

Ηλεκτρονική
Ι

4

1

6

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

 

3.005

Εισαγωγή
στις Βάσεις Δεδομένων

4

 

5

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

 

3.006

Τεχνικό
Σχέδιο

1

2

3

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΑ: 6Υ

21

4

30

 

 

4ο Εξάμηνο

4οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

4.001

Ηλεκτρομαγνητικό
Πεδίο Ι

4

 

6

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ

 

4.002

Ηλεκτρονική
ΙΙ

4

1

6

ΚΥΜΑΚΗΣ

 

4.003

Οργάνωση Υπολογιστών

4

1

5

ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 

4.004

Σήματα
και Συστήματα

4

1

5

ΜΑΡΙΑΣ

 

4.005

Αριθμητική
Ανάλυση

3

 

4

ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ

 

4.006

Ηλεκτροτεχνικά
Υλικά ΙΙ

3

1

4

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΑ: 6Υ

22

4

30

 

 

5ο Εξάμηνο

5οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

5.001

Εισαγωγή
στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

4

1

6

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

 

5.002

Τεχνολογία
Λογισμικού

4

1

6

ΒΙΔΑΚΗΣ

 

5.003

Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο ΙΙ

5

 

6

ΔΡΑΚΑΚΗΣ

 

5.004

Ανάλυση
και Σχεδιασμός Αλγορίθμων

4

1

6

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

5.005

Ενεργειακά
Συστήματα

4

 

4

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ

 

5.006

Αρχές Συγγραφής και Μελέτης
Επιστημονικού Κειμένου

2

 

2

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΑ: 6Υ

23

3

30

 

 

6ο Εξάμηνο

6οΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

6.001

Συστήματα
Μετρήσεων

4

1

6

ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ

 

6.002

Δίκτυα
Υπολογιστών Ι

4

1

6

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 

6.003

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

4

1

6

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

6.004

Ψηφιακή
Επεξεργασία Σήματος

4

1

6

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

 

6.005

Τηλεπικοινωνιακά
Συστήματα Ι

4

1

6

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΑ: 5Υ

20

5

30

 

 

7ο,8ο,9ο Εξάμηνο ΚΑΤ/ΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7ο
ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

7.001

Ηλεκτρικές
Μηχανές Ι

4

2

6

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

7.002

Ανάλυση
ΣΗΕ – Μόνιμη Κατάσταση

3

1

4

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

 

7.003

Ηλεκτρονικά
Ισχύος

4

1

4

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

11

4

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικά
Α’ Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

7.004

Φ/Β Συστήματα

3

1

4

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ

 

7.005

Ενεργειακός
Σχεδιασμός στο Κτιριακό Περιβάλλον

3

 

4

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

 

7.006

Μοντελοποίηση Ηλεκτρονικών και
Ηλεκτρικών Συστημάτων

 

3

4

ΔΡΑΚΑΚΗΣ

 

7.007

Διαχείριση
Περιβάλλοντος

3

1

4

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται
τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή
και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

8.001

Ανάλυση
ΣΗΕ – Μεταβατική Κατάσταση

3

1

4

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

 

8.002

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

4

2

6

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

8.003

Ηλεκτρική
Οικονομία

3

1

4

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

 

8.004

Τεχνολογία
Υψηλών Τάσεων Ι

4

0

4

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

14

4

18

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικά
Α’ Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 2 μαθήματα)

8.005

Αξιοπιστία Συστημάτων

4

 

4

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

 

8.006

Τεχνολογία
Φωτισμού

3

1

4

ΔΡΑΚΑΚΗΣ

 

8.007

Αντικεραυνική Προστασία και
Γειώσεις

3

 

4

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

 

8.008

Ασφάλεια
Εργασίας και Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας

3

1

4

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται
τουλάχιστον 1 και μέχρι 2 μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή
και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 4Υ + 3ΕΥ = 7

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

9.001

Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις

4

1

6

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

1

6

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικά
Α’ Κατεύθυνσης (επιλέγονται τουλάχιστον 2 και μέχρι 5 μαθήματα)

9.002

ΣΗΕ – Ευστάθεια Συστημάτων

4

 

4

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

 

9.003

Τεχνολογία
Υψηλών Τάσεων ΙΙ

3

1

4

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

 

9.004

Δίκτυα
Διανομής και Διεσπαρμένη Παραγωγή

4

 

4

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

 

9.005

Κινητήρια Συστήματα

3

1

4

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

9.006

Αιολικά
Συστήματα

3

1

4

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

 

9.007

Υλικά
και Διατάξεις Εξοικονόμησης και Αποθήκευσης Ενέργειας

3

1

4

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ

 

9.008

Νέες
Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Διατάξεων

3

1

4

ΚΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται
τουλάχιστον 1 και μέχρι 4 μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή
και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 1Υ + 6ΕΥ = 7

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 21 (8Υ + 13ΕΥ)

7ο,8ο,9ο Εξάμηνο ΚΑΤ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

7ο
ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

7.008

Αναγνώριση
Προτύπων

4

1

4

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

 

7.009

Συστήματα
Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ

5

1

5

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

 

7.010

Ψηφιακή
Επεξεργασία Εικόνας

5

1

5

ΜΑΡΙΑΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

14

3

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικά
B’ Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

7.011

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και
Συστημάτων

4

1

4

ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 

7.012

Οπτοηλεκτρονική

4

1

4

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

7.013

Βιοϊατρική Τεχνολογία

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

7.014

Νέες
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

4

1

4

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

 

7.015

Επεξεργασία
Φωνής και Φυσικής Γλώσσας

4

1

4

ΖΕΡΒΑΣ

 

7.016

Ηλεκτρονικές
Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας

4

1

4

ΚΥΜΑΚΗΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προαιρετικό

 

 

 

 

 

7.017

Εργαστήριο
Κατασκευής Τυπωμένων Κυκλωμάτων

 

2

2

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται
τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή
και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

8.009

Λειτουργικά
Συστήματα

4

1

4

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

 

8.010

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

4

1

5

ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 

8.011

Βιομηχανικός
Έλεγχος

4

1

5

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

3

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

8.012

Ρομποτική
Ι

4

1

4

ΦΑΣΟΥΛΑΣ

 

8.013

Βιοϊατρική Πληροφορική

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

8.014

Μηχανική
Ευχρηστίας

4

1

4

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

8.015

Νευρωνικά Δίκτυα

4

1

4

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

 

8.016

Βιοϊατρικά Σήματα και Εφαρμογές

4

1

4

ΜΑΡΙΑΣ

 

8.017

Laser: Τεχνολογία και
Εφαρμογές

4

1

4

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

8.018

Συστήματα
Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται
τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή
και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

Ώρες /
Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

9.009

Εφαρμοσμένος
Ψηφιακός Έλεγχος

4

1

5

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

9.010

Τεχνητή Όραση

4

1

5

ΜΑΡΙΑΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

8

2

10

 

 

 

 

9.011

Λογισμικό
Συστήματος

4

1

4

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

 

9.012

Ενσωματωμένα
Συστήματα

4

1

4

ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 

9.013

Ρομποτική ΙΙ

4

1

4

ΦΑΣΟΥΛΑΣ

 

9.014

Προωθημένα
Θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής

4

1

4

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

 

9.015

Ασφάλεια
Υπολογιστικών Συστημάτων

4

1

4

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

 

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται
τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή
και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 2Υ + 5ΕΥ = 7

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 21 (8Υ + 13ΕΥ)

7ο,8ο,9ο Εξάμηνο ΚΑΤ/ΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7ο
ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

7.018

Κεραίες
και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

4

1

5

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

7.019

Κινητές
και Δορυφορικές Επικοινωνίες

4

1

5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

7.020

Τηλεπικοινωνιακά
Συστήματα ΙΙ

4

1

4

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

3

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικά
Γ’ Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

7.021

Λογικός Προγραμματισμός

4

1

4

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ

 

7.022

Προηγμένες
Τεχνικές Προγραμματισμού

4

1

4

ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ

 

7.023

Γραφικά
και Εικονική Πραγματικότητα

4

1

4

ΜΑΛΑΜΟΣ

 

7.024

Αναπαράσταση
Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό

4

1

4

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚ

 

7.025

Οπτικές
Επικοινωνίες

4

1

4

ΠΑΛΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

7.026

Τεχνολογίες
Πολυμέσων: Ήχος, Εικόνα, Βίντεο

4

1

4

ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ

 

7.027

Συστήματα
Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών

4

1

4

ΒΙΔΑΚΗΣ

ΑΙΒΑΛΗΣ

7.028

Τεχνολογίες
Διαδικτύου

4

1

4

ΜΑΛΑΜΟΣ

 

7.029

Επικοινωνία
Ανθρώπου-Μηχανής

4

1

4

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3
μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και
επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

8ο
ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

8.019

Ασύρματα
Δίκτυα

4

1

5

ΠΑΛΛΗΣ

 

8.020

Τεχνητή Νοημοσύνη

4

1

5

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ

 

8.021

Επικοινωνίες
Πολυμέσων

4

1

4

ΜΑΛΑΜΟΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

3

14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικά
Γ’ Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

8.022

Διαδίκτυο
των Αντικειμένων

4

1

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

8.023

Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

4

1

4

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

 

8.024

Τηλεοπτικά
Συστήματα

4

1

4

ΠΑΛΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

8.025

Σχεδίαση
και Ανάπτυξη Παιχνιδιών

4

1

4

ΒΙΔΑΚΗΣ

ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ

8.026

Συστήματα
Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών

4

1

4

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚ

ΑΙΒΑΛΗΣ

8.027

Κατανεμημένα
Συστήματα και Νέφη

4

1

4

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΡ

 

8.028

Παράλληλη
Επεξεργασία

4

1

4

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

8.029

Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα

4

1

4

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3
μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και
επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 3Υ + 4ΕΥ = 7

 

9ο
ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Ώρες / Εβδομάδα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

Θ&Α

ΕΡΓ.

ECTS

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά

 

 

 

 

 

9.016

Δίκτυα
Υπολογιστών ΙΙ

4

1

5

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΡ

 

9.017

Μεγάλα Δεδομένα

4

1

5

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΡ

ΑΙΒΑΛΗΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

8

2

10

 

 

 

Επιλογής Υποχρεωτικά
Γ’ Κατεύθυνσης (επιλέγονται τουλάχιστον 2 και μέχρι 4 μαθήματα)

9.018

Ασφάλεια
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

4

1

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

9.019

Μηχανική
Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης

4

1

4

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚ

 

9.020

Ευρυζωνικά Δίκτυα και Δίκτυα Νέας Γενιάς

4

1

4

ΠΑΛΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

9.021

Πολυμέσα
και Γραφικά στο Διαδίκτυο

4

1

4

ΜΑΛΑΜΟΣ

 

9.022

Ρεαλιστικά
Πολυμέσα και Σχεδιοκίνηση

4

1

4

ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ

 

9.023

Συνεργατική
Τεχνολογία & Συστήματα

4

1

4

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

 

9.024

Ευέλικτη
Ανάπτυξη Λογισμικού

4

1

4

ΒΙΔΑΚΗΣ

 

9.025

Συστήματα
Γνώσης

4

1

4

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ

 

 

Επιλογής
Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3
μαθήματα)

 

Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και
επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜ: 2Υ + 5ΕΥ= 7

 

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 21 (8Υ + 13ΕΥ)

10ο Εξάμηνο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: ΦΕΒΡ 2020)

 

 

 

 

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ECTS

 

 

ΚΩΔ.

Υποχρεωτικά

 

 

ΗΜΥ10K01

Διπλωματική Εργασία

30

 

 

 

 

 

ΚΩΔ.

Προαιρετικό

 

 

ΗΜΥ10Κ02

Πρακτική Άσκηση

15