Υποδομές

Οι Εκπαιδευτικές Υποδομές του Τμήματος αναβαθμίζονται συνεχώς και με τη βοήθεια του ΠΔΕ. Ο στόχος είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση των Φοιτητών του τμήματος ενισχύοντας τη σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή.
Παρουσιάζονται εφαρμογές  τηλεκπαίδευσης και e-learning, οι διαθέσιμοι εργαστηριακοί χώροι υπολογιστών και τα επιμέρους εργαστήρια παρακάτω:

Υποδομές Τηλεκπαίδευσης και e-learning.
Εργαστηριακοί Χώροι Υπολογιστών
Εκπαιδευτικά Εργαστήρια υπό το Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εργαστήρια Κεντρού Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής
Εργαστήρια Αυτοματισμού, Ρομποτικής και Ηλεκτρονικών
Εργαστήρια Πληροφορικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο