Ερευνητικό

Υποψήφιοι Διδακτορίες

  1. Δασκαλάκη Ευαγγελία, Πληροφοριακά Συστήματα (Π. Φραγκοπούλου)
  2. Κωστόπουλος Αθανάσιος, Μικροηλεκτρονική  (Ν. Κορνήλιος)
  3. Πολυζωΐδης Χρίστος,  Ανάπτυξη Οργανικών και Υβριδικών Φωτοβολταϊκών Κελιών σε Μεγάλη Κλίμακα (Ε. Κυμάκης)
  4. Στεφανής Ιωάννης, Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας (Κ. Μαριάς)
  5. Τρούλη Γεωργία-Ειρήνη, Δημιουργία Περιλήψεων σε Γράφους (Graph Summaries) με τη Χρήση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης (Ν. Παπαδάκης)
  6. Τσάμπος Ιωάννης, Επεξεργασία της Ελληνικής Γλώσσας στο Σημασιολογικό Ιστό (Ε. Μαρακάκης)
  7. Χατζάκη Χαρίκλεια, Βιοϊατρική Πληροφορική-Μια Πολυτροπική Προσέγγιση για την Εκτίμηση Ψυχικού Στρες Βασισμένη στην Ανάλυση Φυσιολογικών Σημάτων (Ε. Τσικνάκης)
  8. Χατζημηνά Μαρία-Ευαγγελία, Ευφυείς Πράκτορες Συνομιλίας ως Νέα Διαγνωστικά Εργαλεία: Μελέτη Σκοπιμότητας στην Περιοχή της Παρηγορητικής Φροντίδας (Ε. Τσικνάκης)