Ερευνητικό

Υποψήφιοι Διδακτορίες

1 Αναγνώστου Αικατερίνη
2 Βαρδάκης Γεώργιος
3 Γκίκας Στέφανος
4 Δασκαλάκη Ευαγγελία
5 Δημητριάδης Αβταντίλ
6 Ηλιάδης Ιωάννης
7 Κατσάρης Ηρακλής
8 Κορναράκης Κωνσταντίνος
9 Κωστόπουλος Αθανάσιος
10 Μαρκάκη Μαρία-Ειρήνη
11 Μοζάκης Ιωάννης
12 Πολυζωΐδης Χρήστος
13 Πολυχρονίδου Γαλήνη
14 Σταθάκη Αφροδίτη
15 Στεφανής Ιωάννης
16 Τζογανάκης Νικόλαος
17 Τρούλη Γεωργία Ειρήνη
18 Τσάμπος Ιωάννης
19 Φιορέντζης Κωνσταντίνος
20 Χανιωτάκης Ευάγγελος
21 Χατζάκη Χαρίκλεια
22 Χατζημηνά Μαρία-Ευαγγελία