Εύδοξος

Εύδοξος

Ο Εύδοξος είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των  συγγραμμάτων στους φοιτητές των Πανεπιστημίων.

Όλοι οι φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που έχουν παραλάβει κωδικούς εισόδου από την Γραμματεία (για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μαθημάτων) έχουν πρόσβαση στον Εύδοξο.

Πατήστε δεξιά για να μεταβείτε στη σχετική ιστοσελίδα ΕΥΔΟΞΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο