ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ για το Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ