Διοικητικό

Δημητράτου Δήμητρα
τηλ.: (+30) 2810 379716
Fax: (+30) 2810 379825
ddimitratou@hmu.gr

Ζερβάκη Γεωργία (Προϊσταμένη)
τηλ.: (+30) 2810 379712
Fax: (+30) 2810 379825
georgiaz@hmu.gr

Ντρετάκη Ελένη
τηλ.: (+30) 2810 379853
Fax: (+30) 2810 379825
eldretaki@hmu.gr

Κωνσταντάκη Καλλιόπη
τηλ.: (+30) 2810 379816
Fax: (+30) 2810 379825
konstantaki@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο