Γραφείο Διασύνδεσης

Σύνδεσμος: https://hmu.gr/paroches/grafeio-diasyndesis-kai-stadiodromi/


Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ παραγωγής και εκπαίδευσης και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε :
Επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, Οργανισµούς, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναζητούν εξειδικευµένο προσωπικό. Επιµελητήρια, Οµοσπονδίες, Συνεταιρισµούς κλπ για την ικανοποίηση αναγκών των µελών τους σε εξειδικευµένο προσωπικό. Σπουδαστές και απόφοιτους του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση, για µεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και ευκαιρίες επαγγελµατικής κατάρτισης. Τελειόφοιτους, για εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο