Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζεται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνεται και λειτουργεί καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει και ο κανονισμός του έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο και δημοσιευτεί στο υπ αριθμ. ΦΕΚ Β 3400/5-9-2019. Μια φορά ετησίως τα μέλη  Δ.Ε.Π.  και οι έχοντες δικαίωμα να επιβλέψουν Υποψήφιο Διδάκτορα (Υ.Δ.) καταθέτουν προτάσεις ενδεικτικών θεμάτων Διδακτορικών Διατριβών (Δ.Δ.) συνοδευόμενα από στοιχειοθέτηση της πρωτοτυπίας τους και παρουσίαση των πόρων που απαιτούνται και των πηγών χρηματοδοτήσεις εάν υπάρχουν. Το Τμήμα με βάση τις προτάσεις προκηρύσσει θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων για τις θεματικές περιοχές των ενδεικτικών θεμάτων.  Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα,  επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια, πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι προκηρύξεις αυτές αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ΗΜΜΥ και του Πανεπιστημίου.

Εναλλακτικά κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς μπορεί να γίνει υποβολή μεμονωμένης υποψηφιότητας από ενδιαφερόμενο για την εκπόνηση Δ.Δ. σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή κατόπιν σύμφωνης γνώμης μέλους  Δ.Ε.Π.  ή ερευνητή με δικαίωμα εισήγησης Δ.Δ. και επίβλεψης Υ.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον κανονισμό που επισυνάπτεται.

fek_v_3400_phd_ece.pdf
kanonismos_leitoyrgias_didakt_spoydonimmy_gia_dimosieysi.pdf
prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_gia_eisagogi_ypopsifion_didaktoron_sto_tmima_hmmy.pdf
parartima_didaktorikis_ereynas_heimerino_examino_2019_2020.pdf
Μετάβαση στο περιεχόμενο