ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τηλ: (+30) 2810379817
Ώρες γραφείου: Τρίτη 15:00-17:00
e-mail: gorfas@hmu.gr
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Ορφανουδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1983. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ το 2007 (με 8.36 / 10). Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον της Αγγλίας, από όπου έλαβε το 2008 μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (με Διάκριση) και διδακτορικό το 2013, στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος με θέμα «Ανάλυση και μείωση της καταπόνησης τάσης/ρεύματος σε PWM μετατροπείς τριών επιπέδων». Στη συνέχεια εργάστηκε για δύο χρόνια ως ερευνητικός συνεργάτης σε συνεργασία μεταφοράς γνώσης (Knowledge Transfer Partnership – KTP) μεταξύ του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον και της εταιρίας TSL Technology Ltd, αποκτώντας βιομηχανική εμπειρία ως μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος και του ελέγχου ηλεκτρικών κινητήρων. Το 2014 επέστρεψε στο Ηράκλειο, διατηρώντας την επαφή του με την εταιρία και το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ως επισκέπτης ερευνητής.
Τον Οκτώβριο του 2015, ξεκίνησε τη συνεργασία του με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης ως επιστημονικός/εργαστηριακός συνεργάτης και Πανεπιστημιακός υπότροφος, διδάσκοντας τα μαθήματα «Ηλεκτρονικά Ισχύος» και «Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα» και συμμετέχοντας στα εργαστήρια των μαθημάτων «Ηλεκτρικές Μηχανές» Ι και ΙΙ. Σαν Επίκουρος Καθηγητής, ο Δρ. Ορφανουδάκης διδάσκει επίσης τα μαθήματα «Ηλεκτρονικά Ισχύος και Τεχνολογίες Διασύνδεσης» και «Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος» (συνδιδασκαλία) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος «Ενεργειακά Συστήματα».
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Ορφανουδάκη επικεντρώνονται στους τομείς των μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος για τον έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων και τη σύνδεση ΑΠΕ στο δίκτυο, καθώς και σε τοπολογίες πολυεπίπεδων αντιστροφέων και αντιστροφέων για φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο ίδιος έχει δημοσιεύσει 3 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 8 σε διεθνή συνέδρια με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός βιβλίου και 4 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το ερευνητικό του έργο έχει έως σήμερα λάβει 290 ετεροαναφορές.
Ο Δρ. Ορφανουδάκης είναι μέλος του ΤΕΕ και της IEEE – Power Electronics Society (PELS).