Αντιστοιχίσεις Σπουδών Παλιών και Νέου τμήματος

Στο αρχείο που ακολουθεί θα βρείτε αναλυτικά τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων των 4ετών Προγραμμάτων Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με μαθήματα του 5ετούς Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Πράξη αντιστοίχισης μαθημάτων παλαιού νέου προγράμματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο