ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379703
Ώρες γραφείου:​​​​​​​
email: katsan@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών», Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), ΕΛΜΕΠΑ. Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) από το 2003. Διδακτορική διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο της «Χημικής Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών» στο Πολυτεχνείο του Graz, Αυστρία. Από το 2005 διδάσκει στο διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος» του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη ΣΤΕΦ / ΤΕΙ Κρήτης. Οι κύριες ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

(α) την ανάπτυξη και τη μελέτη νανοδομών και λεπτών υμενίων οξειδίων μετάλλων (ZnO, InOx, WO3, VOx, TiO2), καθώς και σύνθετων οργανικών – ανόργανων υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές, με στόχο: (i) τη φωτοαποδόμηση μικρο-ρυπαντών στην υγρή φάση (φάρμακα, χρωστικές ουσίες κ.α.), (ii) την ανάπτυξη καινοτόμων επιστρώσεων οξειδίων μετάλλων σε γυαλιά και πλαστικά με ιδιότητες αυτοκαθαρισμού (self-cleaning) και (iii) την ανάπτυξη θερμοχρωμικών / ηλεκτροχρωμικών υλικών και διατάξεων.
(β) το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό καινοτόμων οπτοηλεκτρονικών υλικών, μεταϋλικών και διατάξεων με φασματοσκοπικές μεθόδους.
Έχει επιβλέψει την εκπόνηση ενός (1) διδακτορικού διπλώματος και δεκατεσσάρων (14) μεταπτυχιακών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί, ενώ είναι μέλος σε δύο (2) τριμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει συνεργαστεί με ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πλαίσια της υλοποίησης τουλάχιστον είκοσι (20) ερευνητικών προγραμμάτων ως Κύριος Ερευνητής ή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Είναι κριτής άρθρων για μεγάλο αριθμό έγκριτων επιστημονικών περιοδικών. Συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα EXEL που βραβεύθηκε το Δεκέμβριο του 2005 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρώτο βραβείο «ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ» για την ερευνητική της δραστηριότητα στο καινοτόμο πεδίο των αριστερόστροφων μεταϋλικών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 115 επιστημονικά άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά με κριτές και το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 4500 αναφορές με h-index 36 (Απρίλιος 2018, Scholar Google).