Συνέλευση Τμήματος
Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

  • το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος,
  • ένα εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
  • ένα εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
  • καθώς και  δύο εκπροσώπους των φοιτητών (ένα προπτυχιακό και  ένα μεταπτυχιακό φοιτητή).

Συμβούλιο Τμήματος
Το Συμβούλιο Τμήματος απαρτίζεται από

  • τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος,
  • τους Διευθυντές των Τομέων
  • και έναν εκ των εκπροσώπων του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),

Πρόεδρος Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μαυροματάκης Φώτης, Καθηγητής, fotis@hmu.gr, (+30) 2810 379212

Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Παπαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, npapadakis@hmu.gr, (+30) 2810 379196

Διευθυντής Τομέα Α – Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κατσίγιαννης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, katsigiannis@hmu.gr

Διευθυντής Τομέα B – Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γραμματικάκης Μιλτιάδης, Καθηγητής, mdgramma@hmu.gr

Διευθυντής Τομέα Γ – Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Παπαδάκης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής, adanar@hmu.gr