Ασύγχρονη Εκπαίδευση (eclass)

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eClass του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Σε αυτή την πλατφόρμα το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες και υλικό για τα μαθήματα που διδάσκονται, ενώ οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων για τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, να μελετούν το υλικό και να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, έχει τις παρακάτω δυνατότητες

  • Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου (έγγραφα, πολυμέσα, γλωσσάριο, ημερολόγιο, τοίχος και διακριτοί ρόλοι χρηστών).
  • Εργαλεία επικοινωνίας (ανακοινώσεις, μηνύματα, ειδοποιήσεις, συνομιλία, ομάδες χρηστών).
  • Εργαλεία αξιολόγησης (ασκήσεις, εργασίες, ερωτηματολόγια).
Μετάβαση στο περιεχόμενο