ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379884
Ώρες γραφείου :
e-mail: amalamos@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Αθανάσιος Μαλάμος είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Πολυμέσων – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων». έχει πτυχίο Φυσικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης 1992), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης 1995) και Διδακτορικό στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2000) με τίτλο διατριβής «Έλεγχος Ποιότητας Περιεχόμενης Υπηρεσίας σε Εφαρμογές Πολυμέσων». Από το 2003 ήταν επίκουρος, αναπληρωτής και μετέπειτα καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και διευθυντής του εργαστηρίου Πολυμέσων Δικτύων και Επικοινωνιών, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  Κρήτης και μετέπειτα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα», «Τεχνολογίες Διαδικτύου», «Επικοινωνίες Πολυμέσων» και «Γραφικά και Πολυμέσα στο Διαδίκτυο». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής -Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία του μαθήματος «Advanced Mutimedia and Computer Graphics» ενώ έχει επίσης διδάξει τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Advanced Multimedia», και «Data Structures and Algorithms». Μέχρι σήμερα έχει συν-επιβλέψει την εκπόνηση δύο διδακτορικών διατριβών, 9 μεταπτυχιακών εργασιών στα παραπάνω αντικείμενα και περισσότερων από 100 πτυχιακών εργασιών. Ο Αθανάσιος Μαλάμος έχει συντονίσει πολλά μικρά και μεγάλα έργα, τόσο ερευνητικά όσο και βιομηχανικά με συνολική χρηματοδότηση περί τα 1.300.000 ευρώ. Είναι δραστήριο μέλος της κοινότητας ανοικτού κώδικα και προτυποποίησης τρισδιάστατων γραφικών WEB3D Consortium και είναι συντονιστής της ομάδας ενδιαφέροντος χωρικού ήχου «Spatial Sound». Η ομάδα του στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει συμβάλει στην ανάπτυξη, προτυποποίηση και επέκταση της πλατφόρμας X3DOM (https://www.x3dom.org/) σε αντικείμενα όπως Spatial Sound, Humanoids, στην εισαγωγή Φυσικής στα μοντέλα, στη δημιουργία τεχνολογίας streaming games. Έχει υπηρετήσει ως Guest Editor σε διεθνή περιοδικά και ως program and organizing committee σε διάφορα IEEE and ACM international conferences and workshops. Είναι τακτικός κριτής σε περιοδικά IEEE, ACM, Springer, Elsevier κλπ. Έχει συγγράψει 72 εργασίες σε συλλογικούς τόμους (7), διεθνή επιστημονικά περιοδικά (25), και επιστημονικά συνέδρια και έχει περίπου 500 αναφορές (h=10) (h10=12) μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης αναφορών (55).  Έχει επίσης δημιουργήσει 11 εμπορικά προϊόντα πολυμέσων (ταινίες μικρού μήκους βασισμένες σε mixed reality, VR εφαρμογές, παιχνίδια, διαδραστικές εφαρμογές).  Του έχει απονεμηθεί εύφημος μνεία από την ACM και το WEB3D Consortium για την προσφορά του. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πολυμέσα το διαδίκτυο και τις εφαρμογές τους με έμφαση στις εφαρμογές γραφικών και εικονικής πραγματικότητας.