ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379180
Ώρες γραφείου:
e-mail:  fragopou@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Παρασκευή Φραγκοπούλου απέκτησε το Πτυχίο της από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1989. Συνέχισε τις σπουδές της στο Department of Computing and Information Sciences, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, όπου και απέκτησε τους τίτλους M.Sc. και Ph.D. στην επιστήμη υπολογιστών το 1991 και 1995, αντίστοιχα υπό την επίβλεψη του Prof. Selim Akl. Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών». Έχει εργαστεί σε ερευνητικές θέσεις σε διάφορα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα. Το 1995 κατείχε υποτροφία postdoc στην École Normale Supérieur de Lyon (ENS-Lyon), και το Danish Computer Center for Research and Education (UNI-C) όπου και ήταν μέλος του εργαστηρίου παράλληλων εφαρμογών και κατανεμημένων συστημάτων. Από το 1996 έως και το 1998 κατείχε υποτροφία Marie-Curie European Fellowship στο Université Paris-Sud, Orsay, France. Από το 1998 έως το 2001 ήταν Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Maitre de Conference) στο Université de Versailles, France. Κατά το έτος 2001-2002 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, με υποτροφία Marie-Curie Return European Fellowship, όπου και παραμένει σαν συνεργαζόμενη ερευνήτρια. Στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Αλγόριθμοι» και «Παράλληλη Επεξεργασία», ενώ στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής – Informatics Engineering» του Τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι». Στην ακαδημαϊκή της πορεία έχει διδάξει πλήθος άλλων μαθημάτων όπως «Δίκτυα Υπολογιστών», «Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη», «Κατανεμημένα Συστήματα και Εφαρμογές», «Λειτουργικά Συστήματα», «Ψηφιακή Σχεδίαση», «Προγραμματισμός», κ.α. Είναι Επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας «NetDil: Networks and Distributed Systems» που λειτουργεί εντός του θεσμοθετημένου εργαστηρίου MNCLab (Multimedia, Networks and Communications Laboratory) του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, όπου και είναι υπεύθυνη και συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Κατανεμημένων Συστημάτων (Distributed Computing Systems Lab) του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο, Κρήτης, όπου και ασχολείται με θέματα ασφάλειας των χρηστών στο Ίντερνετ. Έχει συμμετάσχει ως κύρια ερευνήτρια σε πλήθος Ευρωπαϊκών κι Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων. Παράλληλα, συμμετέχει ως κριτής ή μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα επιστημονικά διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει περισσότερα από 60 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια μεγάλου κύρους, τα οποία έχουν συγκεντρώσει άνω των 1170 αναφορών.  Σύμφωνα με το Google Scholar έχει h-index: 15 και i10-index: 25. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην περιοχή των κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων, συστημάτων σύστασης πληροφορίας, δικτύων υπολογιστών, συστημάτων Peer-to-Peer και Grid, αλγορίθμων, και τεχνολογίας του Ίντερνετ, καθώς και εφαρμογές αυτών στην εκπαίδευση.