ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379707
Ώρες γραφείου: Τρίτη 15:00-17:00
e-mail: spanag@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Σπυρίδων Παναγιωτάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Διεισδυτικά Δίκτυα και υποδομές Υπηρεσιών». Από το Σεπτέμβριο 2019 διατελεί τομεάρχης στον τομέα «Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής”. Είναι διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας στον τομέα των Δικτύων Επικοινωνιών. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι «Δυναμική Παροχή Υπηρεσιών με Επίγνωση Πλαισίου σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Πέραν της Τρίτης Γενιάς». Έλαβε πτυχίο στη Φυσική και μεταπτυχιακό δίπλωμα στον  Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 1997 και το 1999 αντίστοιχα. Το 1998 έλαβε υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με αντικείμενο το Σχεδιασμό Πρωτοκόλλων σε Ανοικτές και Κατανεμημένες αρχιτεκτονικές Υπηρεσιών πάνω από Δίκτυα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Δίκτυα Υπολογιστών Ι», «Διαδίκτυο των Αντικειμένων», «Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες» και «Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής -Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ διατελεί μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Advanced Topics in Networking» και «Internet of Things: Technologies and Applications», ενώ έχει επίσης συνδιδάξει το μεταπτυχιακό μάθημα «Advanced Multimedia» (2013-2018). Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει την εκπόνηση 13 μεταπτυχιακών εργασιών στα παραπάνω αντικείμενα και περισσότερων από 30 προπτυχιακών εργασιών. Είναι Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας «Δικτύων Αισθητήρων» που λειτουργεί εντός του θεσμοθετημένου εργαστηρίου MNCLab (Multimedia, Networks and Communications Laboratory) του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Επιπλέον, αποτελεί συνεργαζόμενο μέλος του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου AISE Lab (Artificial Intelligence and System Engineering Laboratory) του τμήματος ΗΜΜΥ, συνεργαζόμενο μέλος του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου SCAN Lab (Software Centric & Autonomic Networking) του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του ΕΚΠΑ και συνεργαζόμενο μέλος του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου Ε.Π.Ε.ΔΙ.Φ.Ε. (Εργαστήριο Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε πλήθος Ευρωπαϊκών κι Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων. Παράλληλα, συμμετέχει ως κριτής ή μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα επιστημονικά διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Επίσης, συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ανοικτών τεχνολογιών για την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε εκπρόσωπο και υπεύθυνο για τη συμμετοχή του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (2013-2019). Έχει συγγράψει πάνω από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και συνέδρια, οι οποίες έχουν τύχει άνω των 600 ετεροαναφορών.  Σύμφωνα με το Google Scholar επιτυγχάνει h-index: 14 και i10-index: 23. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν: τη διεισδυτική και φυσική υπολογιστική (pervasive and physical computing), τα δίκτυα αισθητήρων, το διαδίκτυο των αντικειμένων, τα διεισδυτικά δίκτυα, τις τεχνολογίες δικτύων, τις επικοινωνίες και τη δικτύωση κινητών πολυμέσων, τη μηχανική ιστού, τις κινητές εφαρμογές, την επίγνωση θέσης και πλαισίου, καθώς και τις εφαρμογές όλων αυτών στην εκπαίδευση.