Διαχείριση Βαθμολογίας (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ)

Η διαχείριση δηλώσεων, αναθέσεων και βαθμολογιών από τους διδάσκοντες του Τμήματος ΗΜΜΥ φαίνεται στο  σύνδεσμό ΕΔΩ.