ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379887
Ώρες γραφείου: Τρίτη 12:00-14:00
e-mail: koudoumas@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ Κουδουμάς Εμμανουήλ, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ολοκλήρωσε το Πτυχίο Φυσικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε Λέιζερ και Εφαρμογές στο Πανεπιστήμιο Essex, UK, Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε Εφαρμοσμένη Φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διδακτορικό στην δημιουργία ακτινοβολιών στην περιοχή του υπεριώδους κενού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Απασχολήθηκε ως ερευνητής για περισσότερο από 15 χρόνια στο Εργαστήριο Λέιζερ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε θέματα αλληλεπίδρασης ισχυρής ακτινοβολίας με ύλη, μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες υλικών, διαγνωστικές τεχνικές με λέιζερ και έλεγχο της φωτοφυσικής σταθερότητας υλικών. Τον Δεκέμβριο του 2002 διορίστηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του τότε ΤΕΙ Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις-Τεχνολογία Μετρήσεων», ενώ το 2007 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς και μέλος του ΣΥμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.. Κατά την διάρκεια της θητείας του στο πρώην ΤΕΙ Κρήτης, διετέλεσε Μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος, Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Τομέα στο Τμήμα του, μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης, εκπρόσωπος του ΤΕΙ Κρήτης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης καθώς και την Περιφερειακή Επιτροπή Κατάρτισης και μέλος των επιτροπών για την κατάρτιση του οργανισμού και του κανονισμού λειτουργίας του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και του οδηγού χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης. Η ερευνητική του εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, με το επιστημονικό του έργο σήμερα να αφορά την ανάπτυξη, τον χαρακτηρισμό και την διερεύνηση της λειτουργικότητας καινοτόμων λεπτών επιστρώσεων καθώς και νανοδομημένων/νανοσύνθετων υλικών και διατάξεων κατάλληλων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές αλλά και άλλες εφαρμογές καθημερινής χρήσης. Διαθέτει 143 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά με κριτές, 37 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές και 151 συμμετοχές σε συνέδρια. Το έργο του έχει αναγνωριστεί μέσω πλέον των 3.200 αναφορών από άλλους συγγραφείς, με h-index 33 (SCOPUS), ενώ παράλληλα, είναι κριτής άρθρων σε μεγάλο αριθμό έγκριτων επιστημονικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πολλές συνεργασίες με Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πλαίσια αφενός υλοποίησης πληθώρας ερευνητικών προγραμμάτων, σε μεγάλο μέρος των οποίων ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και αφετέρου ερευνητικής εργασίας σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος. Τέλος, διαθέτει σημαντική εμπειρία και σε θέματα προώθησης καινοτομίας μέσω του ρόλου του ως ιδρυματικός υπεύθυνος 40 ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ, ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορες σχετικές επιτροπές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.