Πρακτική Άσκηση

Η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης είναι σημαντική για την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, βοηθώντας τον ασκούμενο να επιλέξει την διαδρομή που τον εκφράζει. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.