Πρακτική Άσκηση

Η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης είναι σημαντική για την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, βοηθώντας τον ασκούμενο να επιλέξει την διαδρομή που τον εκφράζει. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης άμεσα με τελική ημερομηνία υποβολής 10/2/2023 στη γραμματεία του Τμήματος (κ. Δημητράτου)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο