Βεβαιώσεις

Η πλατφόρμα student επιτρέπει την έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με (α) ανανεώσεις εγγραφών, (β) δηλώσεις μαθημάτων, (γ) έκδοση βεβαιώσεων (βεβαίωση σπουδών, φοιτητικής κατάστασης, για στρατολογική χρήση, συμμετοχή σε εξετάσεις, αναλυτική βαθμολογία).

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα student και οι φοιτητές λαμβάνουν στο e-mail τους τη βεβαίωση που έχουν ζητήσει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο