Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Καραμπίδης Κωνσταντίνος

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Καραμπίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Science – M.Sc.) του ΠΜΣ “Πληροφορική & Πολυμέσα” του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Από τον Ιούλιο του 2020, είναι Διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  • Intelligent Systems
  • Digital Forensics
  • Digital Signal Processing

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Μαρκάκης Ευάγγελος

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαρκάκης αποφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 2003 από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Τον Ιούνιο του 2005 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science – M.Sc.) στα συστήματα επικοινωνίας δεδομένων, από το Τμήμα Μηχανικών και Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιου Brunel, του Δυτικού Λονδίνου (Brunel University, West London). Από τον Οκτώβριο του 2014, είναι Διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.