Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαρκάκης αποφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 2003 από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Τον Ιούνιο του 2005 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science – M.Sc.) στα συστήματα επικοινωνίας δεδομένων, από το Τμήμα Μηχανικών και Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιου Brunel, του Δυτικού Λονδίνου (Brunel University, West London). Από τον Οκτώβριο του 2014, είναι Διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.