Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Καραμπίδης Κωνσταντίνος

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Καραμπίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Science – M.Sc.) του ΠΜΣ “Πληροφορική & Πολυμέσα” του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Από τον Ιούλιο του 2020, είναι Διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  • Intelligent Systems
  • Digital Forensics
  • Digital Signal Processing
Μετάβαση στο περιεχόμενο