Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. & Τεχνικό Προσωπικό

 

Eιδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Δρακουλάκης Στυλιανός

Ο κ. Δρακουλάκης Στέλιος είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης (1993)  με χορήγηση υποτροφίας για την επίδοση κατά το ακαδημαϊκό έτος 1988-’89  από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), και της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης – ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (2001).

Eιδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Στεφανάκης Ιωάννης

Ο κ. Στεφανάκης Γιάννης κατέχει μόνιμη θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, στο εργαστήριο Χημείας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Έλαβε το πτυχίο του Τεχνολόγου Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής από το ΤΕΙ Αθήνας το 1995.

Eιδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Συγγενίδης Χρήστος

Ο κ. Συγγενίδης Χρήστος είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης . Έχει ενταχθεί στο ΕΛΜΕΠΑ ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το 2017.

Μετάβαση στο περιεχόμενο