Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. & Τεχνικό Προσωπικό

Eιδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Δρακουλάκης Στυλιανός

Ο κ. Δρακουλάκης είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης (1993)  με χορήγηση υποτροφίας για την επίδοση κατά το ακαδημαϊκό έτος 1988-’89  απο το Ιδρυμα Κρατικων Υποτροφιων (ΙΚΥ), και της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης – ΠΑ.ΤΕ.Σ/ΣΕΛΕΤΕ (2001).

Eιδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Στεφανάκης Ιωάννης

Ο κ. Στεφανάκης κατέχει μόνιμη θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, στο εργαστήριο Χημείας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Έλαβε το πτυχίο του Τεχνολόγου Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής από το ΤΕΙ Αθήνας το 1995.

Eιδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Συγγενίδης Χρήστος

Ο κ. Συγγενίδης είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης . Έχει ενταχθεί στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το 2017.