ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Τηλ: (+30) 2810 379872
Ώρες γραφείου: Παρασκευή 12:00-15:00
e-mail: mageir@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Αποφοίτησα με «Άριστα» από το Μαθηματικό Τμήμα του ΑΠΘ το 1979 (έτος εισαγωγής 1975). Αφού απασχολήθηκα στο ίδιο Τμήμα επί διετία ως Επιστημονικός Συνεργάτης, έλαβα υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Notre Dame των ΗΠΑ, από το οποίο έλαβα τον πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο (1983) και εν συνεχεία διδακτορικό δίπλωμα στα Μαθηματικά (1986) με εξειδίκευση στην Αλγεβρική και Διαφορική Τοπολογία. Επέστρεψα στην Ελλάδα για να υπηρετήσω στον Στρατό και, αμέσως μετά την απόλυσή μου, εργάσθηκα επί διετία (1988-1990) ως Ειδικός Επιστήμονας στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και εν συνεχεία στο ΓενικόΤμήμα Θετικών Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης ως Επιστημονικός Συνεργάτης μέχρι τον Οκτώβριο του 2000. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνεργάσθηκα με τον κ. Δημήτριο Καραγιαννάκη – τακτικός καθηγητής στο ΓενικόΤμήμα Θετικών Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης – σε προβλήματα Γραμμικής Συναρτησιακής Ανάλυσης. Μετά από την εκλογή μου ως τακτικός καθηγητής στο ΓενικόΤμήμα Θετικών Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, ξεκίνησα συνεργασία με τον κ. Δημήτριο Κανδυλάκη (Πολυτεχνείο Κρήτης) σε προβλήματα μη Γραμμικής Συναρτησιακής Ανάλυσης (χώρους Sobolev) και από το 2008 ξεκίνησα να ασχολούμαι παραλλήλως και με μη γραμμικά φαινόμενα της Μαθηματικής Φυσικής, ειδικότερα με προβλήματα που αφορούν τη συμπύκνωση Bose – Einstein. Κατά την περίοδο 2004-20015 συμμετείχα σε τρία ερευνητικά προγράμματα «Αρχιμήδης», ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας. Έχω διδάξει το σύνολο των βασικών μαθηματικών μαθημάτων της ΣΤΕΦ και διάφορα προπτυχιακά μαθήματα των Μαθηματικών Τμημάτων του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Κρήτης.