Έρευνα στο Τμήμα

Συνολικά την τελευταία 5ετία (από το 2015), τα Εργαστήρια του Τμήματος έχουν συμμετάσχει συνολικά σε 63 Ερευνητικά προγράμματα.

Η διατήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών υποστηρίζεται μέσα από Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδότησης  ανταγωνιστικών έργων Ε&Α, καθώς και από κωδικούς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  • Τα μέλη ΔΕΠ των θεσμοθετημένων εργαστηρίων του τμήματος έχουν προσελκύσει χρηματοδοτήσεις από  εκπαιδευτικά έργα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus,  η τάξη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 599.843,35 €.
  • Τα μέλη του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE-lab), τα τελευταία 5 χρόνια  έχουν συμμετάσχει  ή/και διαχειριστεί  11 ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό για το ίδρυμα περίπου  1250Κ ευρώ.
  • Τα μέλη του εργαστηρίου Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών, την τελευταία 5-ετία  έχουν να παρουσιάσουν 5 αναπτυξιακά και 7 ευρωπαϊκά έργα με συνολική χρηματοδότηση προς ΕΛΜΕΠΑ 487K ευρώ και 2,35Μ ευρώ, αντίστοιχα.
  • Τα μέλη του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών την τελευταία 10ετία έχουν να παρουσιάσουν αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά έργα με συνολική χρηματοδότηση για το Ίδρυμα που φτάνει το 1.562.605 ευρώ.
  • Τα μέλη του Κέντρου Τεχνολογίας Υλικών & Φωτονικής, την τελευταία 5-ετία  έχουν συμμετάσχει  ή/και διαχειριστεί  26 Ερευνητικά Προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βιομηχανία και Εθνικές πηγές,  με συνολικό προϋπολογισμό 6.5 Μ€ εκ των οποίων 6 έργα προϋπολογισμού 2,76εκ€ από Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3 έργα προϋπολογισμού 0.29εκ€ και 17 έργα από εθνικούς πόρους.
  • Τα μέλη του  εργαστηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (LEPS), τα τελευταία 5 χρόνια  έχουν συμμετάσχει  ή/και διαχειριστεί  δέκα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό για το Ίδρυμα περίπου  1.362.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο