Νέα

Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ...

Πρακτική Ασκηση VOLTTECH GM

Η εταιρεία VOLTTECH GM IKE που δραστηριοποιείται στης Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, έχοντας στο ενεργητικό της έργα μεγάλου εύρους (έξυπνα κτίρια ΚΝΧ -Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικά κτίρια-συγκροτήματα κατοικιών -καταστήματα -Δημόσια έργα), αναζητά...

Μετάβαση στο περιεχόμενο