ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τηλ: (+30) 2810 379748
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12:00-14:00
e-mail: mmarak@hmu.gr 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Εμμανουήλ  Μαρακάκης είναι Καθηγητής  στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική». Είναι διδάκτορας του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, 1997 (Bristol University, U.K.).  Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι «Logic Program Development Based on Typed, Moded Schemata and Data Types”. Έχει μεταπτυχιακό  δίπλωμα από το τμήμα  Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κονκόρντια του Καναδά, 1984  (Concordia University, Canada). Η μεταπτυχιακή του διατριβή έχει τίτλο «Entity Relationship Approach to the Generation of Sentences for Database Queries». Τα βασικό πτυχίο του είναι από το τμήμα Μαθηματικών, της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, 1979. Ο Ε. Μαρακάκης είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τα μαθήματα «Λογικός Προγραμματισμός», «Τεχνητή Νοημοσύνη» και «Συστήματα Γνώσης» του προγράμματος σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ.  Επίσης, είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για το μάθημα «Προχωρημένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης»  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής – Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ. Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει  34 προπτυχιακές εργασίες και 4 μεταπτυχιακές διατριβές. Ο Ε. Μαρακάκης είναι διευθυντής του θεσμοθετημένου  ερευνητικού  εργαστηρίου «Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων» του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τα κύρια ερευνητικά  ενδιαφέροντα του είναι  στην Τεχνητή νοημοσύνη  (Artificial intelligence) στις εξής περιοχές: «Λογικός Προγραμματισμός (Logic Programming), Συστήματα  Γνώσης (Knowledge Systems), Αυτοματοποίηση της Ανάπτυξης Λογισμικού (Automated Software Engineering), Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing), Σημασιολογικός Ιστός (Semantic web) και Συμβολική Μηχανική Μάθηση (Symbolic Machine Learning)». Ο  Ε. Μαρακάκης ήταν καθηγητής στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών (ΓΤΘΕ)  και στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης. Διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής καθώς και διευθυντής  του τομέα «Επιστήμης Υπολογιστών» του ΓΤΘΕ. Ήταν διευθυντής του θεσμοθετημένου  ερευνητικού  εργαστηρίου «Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων» του ΤΕΙ Κρήτης από τον ίδρυση του. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ο  Ε. Μαρακάκης έχει συμμετάσχει ως  ερευνητής σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης έχει συμμετάσχει ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά καθώς και ως μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διεθνή  επιστημονικά συνέδρια. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του Ε. Μαρακάκη  περιλαμβάνει  8 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 16 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια,  2 κεφάλαια σε βιβλία, 2 poster σε διεθνή συνέδρια και μια δημοσίευση σε Ελληνικό συνέδριο. Το δημοσιευμένο έργο του έχει 171 αναφορές σύμφωνα με το «Google Scholar», h-index 7 και i10-index 5.  Έχει συγγράψει το βιβλίο «Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη» το οποίο είναι  ακαδημαϊκό  σύγγραμμα σε Ελληνικά πανεπιστήμια, η 2η έκδοση του οποίου έγινε το 2019.