ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων: Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

Βάρδια / Ωράριο 
Δ1=08:30-10:30,  Δ2=11:00-13:00,  Δ3=13:30-15:30,  Δ4=16:00-18:00.  Δ5=18:30-20:30


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ IOYNIOΣ 2022