ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

———–

Βάρδια / Ωράριο 

Δ1=08:30-10:30
Δ2=11:00-13:00
Δ3=13:30-15:30
Δ4=16:00-18:00
Δ5=18:30-20:30

———–
Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ1 ή ΚΑΜΑΡΗΣ ή Α (Απεναντι από το “Νέο Κτιριο ΣΤΕΦ”)
Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ2 ή πρώην ΣΕΥΠ ή Β  (δίπλα στο ΣΤΕΦ1)
Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων Κ28 (Πίσω από το πολυώροφο κτίριο)
Αίθουσα Β2,Β3,Β4,Β5 (στο 3ο όροφος, πολυώροφο κτίριο)
Αίθουσα Γ4,Γ5,Γ6,Γ7 (στο 2ο όροφος, πολυώροφο κτίριο)
Φουαγέ Γυμναστηρίου “Καραναστάσης”