Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9/2020

Πρόγραμμα εξεταστικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ανακοίνωση του προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβριος 2020 για τους φοιτητές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Για τα μαθήματα που θα εξεταστούν εξ αποστάσεως να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο eclass του μαθήματος.
———–
Αμφιθέατρο Α ΚΑΜΑΡΗΣ
Αμφιθέατρο Β  πρώην ΣΕΥΠ (δίπλα στο ΚΑΜΑΡΗΣ)
Αμφιθέατρο Γ (Στον ιδιο χωρο το αμεσως επομενο μετα το Β)
Αμφιθέατρο Δ (Στον ιδιο χωρο το αμεσως επομενο μετα το Γ)
Αμφιθέατρο 101 (στο ισόγειο του πολυωρόφου κτιρίου)
Αμφιθέατρο 105 (στο ισόγειο του πολυωρόφου κτιρίου)
Αίθουσα Γ4 (στο 3ο όροφο του πολυωρόφου κτιρίου)

———–
Βάρδια / Ωράριο
        08:00 – 08:30 Προσέλευση
Δ1    08:30 – 10:00 Εξέταση
        10:45 – 11:15 Προσέλευση
Δ2    11:15 – 12:45 Εξέταση
       13:30 – 14:00 Προσέλευση
Δ3    14:00 – 15:30 Εξέταση
        16:15 – 16:45 Προσέλευση
Δ4    16:45 – 18:15 Εξέταση
        19:00 – 19:30 Προσέλευση
Δ5    19:30 – 21:00 Εξέταση