ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 pdf 
20/12/2024 Αναρτηση , Τελευταια Ενημέρωση 22/12/2024

  • Η τελική εξέταση του μαθήματος ‘Συνεργ. Τεχν. & Συστ.’ (ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ) θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο 5ΠΚ στις ημερομηνίες είτε 8/01/2024 είτε 15/01/2024 κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων των mini-project των φοιτητών.  Αυτό ισχύει για όλους τους φοιτητές, όλων των προγραμμάτων σπουδών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να ανατρέξουν στο υλικό και τις ανακοινώσεις στο χώρο του μαθήματος στο eclass ή να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο da@hmu.gr .
  • “Τα μαθήματα Λογισμικό Συστήματος και Ασφάλεια Υπολ. Συστημάτων (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ) εξετάζονται στο Εργ. ΤΝΜΣ-Α σε group σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί στο ECLASS”

Βάρδια / Ωράριο
Δ1=08:30-10:30,
Δ2=11:00-13:00,
Δ3=13:30-15:30,
Δ4=16:00-18:00.
Δ5=18:30-20:30
————-
Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ1 ή ΚΑΜΑΡΗΣ ή Α (Απεναντι από το “Νέο Κτιριο ΣΤΕΦ”)
Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ2 ή πρώην ΣΕΥΠ ή Β  (δίπλα στο ΣΤΕΦ1)
Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων Κ28 (Πίσω από το πολυώροφο κτίριο)
Αίθουσα Β2,Β3,Β4,Β5 (στο 2ο όροφο, πολυώροφο κτίριο)
Αίθουσα Γ4,Γ5,Γ6,Γ7 (στο 3ο όροφο, πολυώροφο κτίριο)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 pdf  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ IOYNΙΟΣ 2023 pdf  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 pdf  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 pdf   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ IOYNIOΣ 2022 pdf   

Μετάβαση στο περιεχόμενο