ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023   14/9/2023 Ενημέρωση

7/7/2023 Ενημέρωση
To μάθημα <<1Υ-ΦΥΣΙΚΗ, 15-9-2023, Δ4, ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ>> , μεταφέρεται την ίδια ώρα και μέρα στο Κ28.
5/7/2023 Ενημέρωση
To μάθημα <<9Υ-ΤΤΠ-Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Ι, 20-9-2023, Δ2, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ>> , μεταφέρεται την ίδια ώρα και μέρα στο Γ4.
3/7/2023 Ενημέρωση

To μάθημα <<2Υ-Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι, 4-9-2023, Δ4, ΓΕΩΡΓΙΟΥ>> , μεταφέρεται την ίδια ώρα και μέρα στα Αφμ. ΣΤΕΦ1 και ΣΤΕΦ2 λόγο μη διαθεσιμότητας του Κ28.

Βάρδια / Ωράριο
Δ1=08:30-10:30,
Δ2=11:00-13:00,
Δ3=13:30-15:30,
Δ4=16:00-18:00.
Δ5=18:30-20:30
————-
Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ1 ή ΚΑΜΑΡΗΣ ή Α (Απεναντι από το “Νέο Κτιριο ΣΤΕΦ”)
Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ2 ή πρώην ΣΕΥΠ ή Β  (δίπλα στο ΣΤΕΦ1)
Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων Κ28 (Πίσω από το πολυώροφο κτίριο)
Αίθουσα Β2,Β3,Β4,Β5 (στο 2ο όροφο, πολυώροφο κτίριο)
Αίθουσα Γ4,Γ5,Γ6,Γ7 (στο 3ο όροφο, πολυώροφο κτίριο)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ IOYNΙΟΣ 2023 (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25/6/2023)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ IOYNIOΣ 2022