Μέλη Δ.Ε.Π.

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Βερνάρδου Δήμητρα

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Δρ. Βερνάρδου Δήμητρα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Υλικά για αποθήκευση και εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας». Έλαβε το B.Sc. στη Χημεία το 2000 (Πανεπιστήμιο Salford), το M.Sc. στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών το 2001 (UMIST, Manchester) και το Ph.D. στη Φυσικοχημεία το 2005 (Πανεπιστήμιο Salford).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρακάκης Εμμανουήλ

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Δρ. Εμμανουήλ Δρακάκης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ηλεκτρικών Πηγών Φωτισμού με έμφαση στην Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας». Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1983. Απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων και Πλασμάτων (Physique des Gaz et des Plasmas) του Πανεπιστημίου Paul Sabatier (Toulouse III) της Τουλούζης (Γαλλία) το 1985. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Καραπιδάκης Εμμανουήλ

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Εμμ. Καραπιδάκης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας». Είναι Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών και Διδάκτορας στον τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, (2003). Μελετητής & σύμβουλος εργοληπτικών εταιριών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, (Αθήνα 1998 – 2003). Διευθυντής αξιολόγησης & υλοποίησης έργων, Αναπτυξιακή Κρήτης, (Ηράκλειο 2003 – 2005).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κατσαράκης Νικόλαος

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Ν. Κατσαράκης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών». Είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) από το 2003. Διδακτορική διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο της «Χημικής Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών» στο Πολυτεχνείο του Graz, Αυστρία. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Kυμάκης Εμμανουήλ

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Δρ. Κυμάκης Εμμανουήλ είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Τεχνολογία με Έμφαση στα Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις». Είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας προηγμένων ηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων. Έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Liverpool το 1999, και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge το 2003. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μαγειρόπουλος Εμμανουήλ

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Εμμ. Μαγειρόπουλος είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά ΙΙ με έμφαση στη θεωρία συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και τις εφαρμογές της». Αποφοίτησε με «Άριστα» από το Μαθηματικό Τμήμα του ΑΠΘ το 1979 (έτος εισαγωγής 1975). Αφού απασχολήθηκε στο ίδιο Τμήμα επί διετία ως Επιστημονικός Συνεργάτης, έλαβε υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Notre Dame των ΗΠΑ, από το οποίο έλαβε τον πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο (1983) και εν συνεχεία διδακτορικό δίπλωμα στα Μαθηματικά (1986) με εξειδίκευση στην Αλγεβρική και Διαφορική Τοπολογία.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Μαυροματάκης Φώτης

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο κ. Μαυροματάκης Φώτης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία – Φωτοβολταϊκά». Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργεας του Τμήματος με εμπειρία σε φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ορφανουδάκης Γεώργιος

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Γ. Ορφανουδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος με έμφαση στα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα». Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1983. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ το 2007 (με 8.36 / 10). Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον της Αγγλίας, από όπου έλαβε το 2008 μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (με Διάκριση) και διδακτορικό το 2013, στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος με θέμα «Ανάλυση και μείωση της καταπόνησης τάσης/ρεύματος σε PWM μετατροπείς τριών επιπέδων». 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σιδεράκης Κυριάκος

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Κυριάκος Γ. Σιδεράκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων με έμφαση στη διηλεκτρική συμπεριφορά μονωτήρων». Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1976. Έλαβε δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών και διδακτορικό δίπλωμα στην περιοχή των Υψηλών Τάσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2000 και το 2006 αντίστοιχα. Από το 2008 μέχρι το 2010 εργάστηκε ως σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στον τομέα των εγκαταστάσεων υψηλής τάσης και της λειτουργίας δικτύων υψηλής τάσης. 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τσικαλάκης Αντώνιος

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Δρ. Τσικαλάκης Αντώνιος είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας». Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 2002 με βαθμό 8.73/10. Η Διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Μέθοδοι Οικονομικής Αποτίμησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Νησιωτικά Δίκτυα. Εφαρμογή στο Δίκτυο της Κρήτης το Έτος 2000» έλαβε έπαινο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας το 2002.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κατσίγιαννης Ιωάννης

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Ιωάννης Κατσίγιαννης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Καραγιαννάκης Δημήτριος

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Δρ. Καραγιαννάκης είναι ομότιμος καθηγητής του τμήματος. Σπούδασε Μαθηματικά και Φυσική στο Παν/μιο της Πάτρας την περίοδο 1970-1976. Εν συνεχεία έλαβε μαθηματικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Ρουμανία και Γαλλία και σπουδές μαθηματικής Φυσικής στις ΗΠΑ. To Ph.D του από το University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC ) ήταν στην περιοχή της Αρμονικής Ανάλυσης. Έκανε postdoc  σπουδές στα wavelets στο UIUC και στο GIT των ΗΠΑ.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Βασιλάκης Κωνσταντίνος

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Βασιλάκης Κωνσταντίνος είναι απόφοιτος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc Computer Science, Mc Gill University) και Διδακτορικό δίπλωμα πάνω σε συστήματα στήριξης ιατρικών αποφάσεων (Medical Decision Support Systems, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γεωργίου Ευστράτιος

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Ευστράτιος Γεωργίου είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροτεχνία». Αποφοίτησε από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1983. Συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Cornell University – Graduate School, όπου με υποτροφία έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην μελέτη νέων ενεργών οπτικών υλικών laser το 1989. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γραμματικάκης Μιλτιάδης

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Μιλτιάδης Δ. Γραμματικάκης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες Προγραμματισμού». Έλαβε MSc (1985) και PhD (1991) στην Πληροφορική (EECS) από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, ΗΠΑ. Αφού εργάστηκε σε διάφορες Ακαδημαϊκές θέσεις (Πολυτεχνείο της Λυόν, Πανεπιστήμια Hildesheim και Oldenburg) και ερευνητικές θέσεις (ΙΤΕ, Intracom, ISD και ST Micro) διορίστηκε ως καθηγητής στο TEI Κρήτης το 2003 με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες προγραμματισμού». 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Καλογεράκης Μιχαήλ

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Μιχάλης Καλογεράκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Περιφερειακών, Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα». Είναι μέλος του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων του Τμήματος, και Συνεργαζόμενος Ερευνητής στην Ομάδα Κυματικής Διάδοσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και έρευνας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κορνάρος Γεώργιος

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Γεώργιος Κορνάρος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Σχεδίαση». Είναι διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (2013), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1997) και διπλωματούχος Μηχανικός του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών (1992).  Είναι κάτοχος τριών πατεντών και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων και υπηρετεί ως κριτής σε διάφορα IEEE/ACM περιοδικά και συνέδρια.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κορνήλιος Νικολάος

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

O Νικόλαος Κορνήλιος είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικές Τεχνολογίες με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές». Έλαβε πτυχίο φυσικής από το Πανεπιστήμιο Pau της Γαλλίας και το DEA (Μεταπτυχιακό) και Διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Claude Bernard της Lyon στη Γαλλία. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κουδουμάς Εμμανουήλ

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Δρ Κουδουμάς Εμμανουήλ είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις – Τεχνολογία Μετρήσεων». Έλαβε το Πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε Λέιζερ και Εφαρμογές στο Πανεπιστήμιο Essex, UK, Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε Εφαρμοσμένη Φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διδακτορικό στην δημιουργία ακτινοβολιών στην περιοχή του υπεριώδους κενού στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μαριάς Κωνσταντίνος

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Κώστας Μαριάς είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία εικόνας με έμφαση στην ιατρική απεικόνιση και υπολογιστική ιατρική». Είναι επίσης, επικεφαλής του εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοιατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ). 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παπαγεωργίου Δημήτριος

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Δημήτριος Παπαγεωργίου είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο τα «Συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού με έμφαση σε εφαρμογές ρομποτικής». Απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το 2013 και το Διδακτορικό Δίπλωμα το 2019 από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. H διδακτορική του διατριβή αφορούσε τον έλεγχο συνεργατικών ρομπότ χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα και επιβολή περιορισμών με επιβλέπουσα την καθ. Ζ. Δουλγέρη.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παπαδουράκης Γεώργιος

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Γεώργιος Παπαδουράκης είναι  Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Λογισμικού – Ανάπτυξη Εφαρμογών». Είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία στην Πανεπιστημιακή Διαχείριση και Διαχείριση Προγραμμάτων. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1959. 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παπακώστας Ταξιάρχης

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Είναι Ομότιμος Καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ από το Οκτώβριο του 2019. Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1975) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (1976) και διδακτορικό (1981) από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών στη θεωρητική φυσική και τη γενική θεωρία της σχετικότητας αντίστοιχα. 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ρογδάκης Κωνσταντίνος

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Επικ. Κων/νος Ρογδάκης είναι διπλωματούχος Φυσικός Μηχανικός (Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις, και τα δυο πτυχία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 2005 και 2006, αντίστοιχα. Παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή στη Νανοηλεκτρονική τον Ιανουάριο του 2010 σε συνεπίβλεψη μεταξύ του πολυτεχνείου της Γκρενομπλ, Γαλλία και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σφακιωτάκης Μιχαήλ

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Δρ. Σφακιωτάκης Μιχαήλ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος έλεγχος μηχατρονικών και ρομποτικών συστημάτων». Είναι επίσης, Διευθυντής του Θεσμοθετημένου Διατμηματικού Εργαστηρίου Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (Ε.Σ.Ε.Ρ.), καθώς και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» της Σχολής Μηχανικών. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τσικνάκης Εμμανουήλ

Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο Εμμ. Τσικνάκης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας». Έλαβε το B.Eng. πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού το 1983, το M.Sc. σε Μηχανική Μικροεπεξεργαστών το 1985, και το Ph.D. σε επεξεργασία σημάτων και ευφυή συστήματα το 1989, από το Πανεπιστήμιο του Bradford, UK.  Από το 1992 εργάστηκε ως κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ).

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Αϊβαλής Κωνσταντίνος

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αϊβαλής είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.). Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Graz, Αυστρίας, στην σχολή Τεχνικών Μαθηματικών, πήρε μεταγραφή για το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, στην σχολή Πληροφορικής όπου πήρε το βασικό του πτυχίο: “Diplom Informatiker”, Μηχανικός Πληροφορικής το 1983. Έκανε μεταπτυχιακό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας στις Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα το 2011 με εξειδίκευση στα συστήματα Web to Print. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον τομέα των Web Analytics

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ακουμιανάκης Δημοσθένης

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Δρ. Δημοσθένης Ακουμιανάκης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων». Σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Huddersfield (BA Hons, 1990) και του Kent at Canterbury (MSc, 1995, PhD, 1999) του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πτυχιακή του εργασία στο Πανεπιστήμιο του Huddersfield βραβεύθηκε με το 1ο Βραβείο IBM καλύτερης διπλωματικής εργασίας. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Βιδάκης Νικόλαος

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Δρ. Νικόλαος Βιδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Αλληλεπιδραστικού Λογισμικού βάσει μοντέλων και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών.». Είναι διδάκτορας του Πολυτεχνείου της Βιέννης, Αυστρία.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μαλάμος Αθανάσιος

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Αθανάσιος Μαλάμος είναι καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Πολυμέσων – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων». Έλαβε πτυχίο Φυσικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης 1992), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης 1995) και Διδακτορικό στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2000) με τίτλο διατριβής «Έλεγχος Ποιότητας Περιεχόμενης Υπηρεσίας σε Εφαρμογές Πολυμέσων».

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μαρακάκης Εμμανουήλ

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Εμμανουήλ  Μαρακάκης είναι Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική». Είναι διδάκτορας του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, 1997 (Bristol University, U.K.).  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ξεζωνάκης Ιωάννης

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Δρ. Ξεζωνάκης Ιωάννης έλαβε πτυχίο του Φυσικού Τμήματος Αθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Αθήνας τα έτη 1977, 1979 και 1990, αντίστοιχα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παναγιωτάκης Σπυρίδων

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Δρ. Σπυρίδων Παναγιωτάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Διεισδυτικά Δίκτυα και υποδομές Υπηρεσιών». Από το Σεπτέμβριο 2019 διατελεί τομεάρχης στον τομέα «Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής”. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παπαδάκης Νικόλαος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Ν. Παπαδάκης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση γνώσης με συλλογισμό σε χρονικές βάσεις δεδομένων». Κατέχει Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1997, ΜΔΕ στην Επιστήμη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1999, Διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2004. Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο Κρήτης στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ως ΠΔ407 2004-2007, ως ΠΔ407 στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 2007-2008, στο γενικό τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης ως συμβασιούχος καθηγητής 2007-2009.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παπαδάκης Χαράλαμπος

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Δρ. Χαράλαμπος Παπαδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Υπηρεσίες και Δίκτυα». Είναι διδάκτορας του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι «Βελτιώνοντας την Δρομολόγηση σε Μη-Δομημένα Ομότιμα Συστήματα». 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παχουλάκης Ιωάννης

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Δρ. Παχουλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ρεαλιστικά Πολυμέσα». Έλαβε το βασικό πτυχίο από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1988 και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το τμήμα Computer and Information Science, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Στρατάκης Δημήτριος

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Ο Δ. Στρατάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες». Γεννήθηκε το 1965 είναι στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1987 και έλαβε το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) Ηλεκτρονικής Φυσικής και Ραδιοηλεκτρολογίας από την Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ το 1992, και το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ το 1992. 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Φραγκοπούλου Παρασκευή

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Η Δρ. Παρασκευή Φραγκοπούλου είναι καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών». απέκτησε το Πτυχίο της από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1989. Συνέχισε τις σπουδές της στο Department of Computing and Information Sciences, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, όπου και απέκτησε τους τίτλους M.Sc. και Ph.D. στην επιστήμη υπολογιστών το 1991 και 1995, αντίστοιχα υπό την επίβλεψη του Prof. Selim Akl.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μαρκάκης Ευάγγελος

 

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαρκάκης αποφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 2003 από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Τον Ιούνιο του 2005 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science – M.Sc.) στα συστήματα επικοινωνίας δεδομένων, από το Τμήμα Μηχανικών και Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιου Brunel, του Δυτικού Λονδίνου (Brunel University, West London). Από τον Οκτώβριο του 2014, είναι Διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μπατσάκης Σωτήριος

 

O Σωτήρης Μπατσάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Διδακτορικού του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εχει διδακτική  και ερευνητική προϋπηρεσία και συμμετοχή σε πλήθος έργων και δημοσιευσεων στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σηφάκης Ιωσήφ

 

Ο Ιωσήφ Σηφάκης διετέλεσε Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης (EPFL) (October 2011-October 2016) και ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) από το 1974, όπου σήμερα κατέχει την ανώτερη βαθμίδα (Exceptional Class).  Έχει διδάξει μαθήματα σχετικά με τη Θεωρία Αυτομάτων, τη Λογική, τις Γλώσσες Προγραμματισμού, την Τυπική Επαλήθευση, τα Συστήματα Πραγματικού χρόνου, το Σχεδιασμό Συστημάτων και τη Μηχανική Λογισμικού με βάση τις συνιστώσες. Είναι αναγνωρισμένος για το πρωτοποριακό του έργο στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της προδιαγραφής και επαλήθευσης ταυτόχρονων συστημάτων (concurrent systems), το οποίο υιοθετήθηκε ευρέως στη βιομηχανία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο