Εγγραφές και Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Πατώντας το σύνδεσμό ΕΔΩ θα μεταβείτε στη σελίδα Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για την έκδοση φοιτητικού πάσου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές).