Εγγραφές και Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Πατώντας το σύνδεσμό ΕΔΩ θα μεταβείτε στη σελίδα Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για την έκδοση φοιτητικού πάσου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Μετάβαση στο περιεχόμενο