Διαδικασία Απονομής Τίτλου

1.Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών τους υποβάλλουν αίτηση απονομής πιστοποιητικού αποφοίτησης στην ηλεκτρονική  διεύθυνση https://morpheus.hmu.gr/, στη συνέχεια μεταβαίνουν στην πρόσκληση «Αίτηση Αποφοίτησης» και υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

2.Οφείλουν να επιστρέψουν στη γραμματεία του τμήματός τους την πρωτότυπη Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, η Γραμματεία του Τμήματος προβαίνει σε έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή και εκδίδει πιστοποιητικό αποφοίτησης, το οποίο επέχει θέση αντίγραφου πτυχίου ενώ η χορήγηση απονομής του τίτλου σπουδών απονέμεται κατά την τελετή καθομολόγησης (πάπυρος).

Η μορφή του πτυχίου είναι κοινή για όλα τα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο