Τηλεδιδασκαλία

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσφέρει υπηρεσία σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω του λογισμικού Big Blue Button, το οποίο είναι ενσωματωμένο εργαλείο και στο eclass. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένη διδασκαλία μαθημάτων. Μερικές από τις δυνατότητες του συστήματος είναι η χρήση ήχου/μικροφώνου και κάμερας, προβολή παρουσίασης σε pdf, διαμοιρασμός οθόνης, γραπτή ομιλία, χρήση πίνακα και δυνατότητα ψηφοφορίας.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο