ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τηλ: (+30) 2810 379889
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 12:00-15:00
e-mail: karapidakis@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Εμμανουήλ Καραπιδάκης είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (IEECC). Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών (ΕΜΠ, 1997) και Διδάκτορας στον τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, (ΕΜΠ, 2003). Έχει δουλέψει ως Μελετητής & σύμβουλος εργοληπτικών εταιριών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, (Αθήνα 1998 – 2003) και ως Διευθυντής αξιολόγησης & υλοποίησης έργων, Αναπτυξιακή Κρήτης, (Ηράκλειο 2003 – 2005). Έχει θητεύσει ως Επιμελητής μόνιμης επιτροπής ενέργειας και βιομηχανίας ΤΕΕ-ΤΑΚ (2007-2010), μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και μέλος στα μητρώα αξιολογητών ενεργειακών επενδυτικών προτάσεων από το 2005. Είναι Επιστημονικός υπεύθυνος ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων ισχύος και των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με ευρεία συμμετοχή ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, (1038 citations, 14 hindex scholar.google.com).