ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ,ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τηλ: (+30) 2810 379769
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 10:00-11:00 και Πέμπτη 14:00-15:00
e-mail: mixalis@hmu.gr
ΑΝΑΠΉΡΩΤΉΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Μιχάλης Καλογεράκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων της ίδιας Σχολής. Είναι επίσης Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ καθώς και Συνεργαζόμενος Ερευνητής στην Ομάδα Κυματικής Διάδοσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και έρευνας (ΙΤΕ). Έλαβε το βασικό του πτυχίο από το Μαθηματικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα εξειδίκευσης καθώς και το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Clarkson της Νέας Υόρκης. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Linear Solvers on Multiprocessor Machines” έχει συμπεριληφθεί στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ / Υπηρεσία Επιστημονικής και Τεχνικής Πληροφόρησης (www.osti.gov – OSTI ID: 6624863). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Μηχανική Ευχρηστίας, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, τις μεθόδους ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού και στην κυματική διάδοση. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται περισσότερα από 40 άρθρα, αναφορές και μονογραφίες, που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων με κριτές, τόμους βιβλίων κ.α. καθώς και σειρά σημειώσεων διαφόρων μαθημάτων στα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Την τελευταία εικοσιπενταετία έχει συμμετάσχει σε σειρά Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων σε σχετικές θεματικές περιοχές και πλαίσια (ενδεικτικά αναφέρονται τα πλαίσια DAMOCLES-IP / ESPRIT / FP6 / MAST / Αρχιμήδης κ.α). Μέσω του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας έχει συνεργαστεί με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ανάλυσης υποβρύχιων ακουστικών συστημάτων παθητικής και ενεργητικής ανίχνευσης το οποίο έχει εγκατασταθεί σε φρεγάτες και υποβρύχια του Ελληνικού στόλου. Έχει διατελέσει κατά καιρούς Πρόεδρος και μέλος σε σειρά επιτροπών, του πρώην ΤΕΙ Κρήτης καθώς και Τομεάρχης / Αναπληρωτής Τομεάρχης στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης.