Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τηλ: (+30) 2810 379793
Ώρες γραφείου: Τρίτη 13:00-15:00
e-mail: katsigiannis@hmu.gr
Επίκουρος Καθηγητής
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Κατσίγιαννης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το Δεκέμβριο 2017 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Από το Μαϊο του 2019 είναι επίκουρος καθηγητής  του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛΜΕΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ενσωμάτωσή τους στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), τα Αυτόνομα ΣΗΕ, την Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα, τα Έξυπνα Δίκτυα, την Εξοικονόμηση Ενέργειας, καθώς και με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.