ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τηλ: (+30) 2810 379793, 9867
Ώρες γραφείου: Δευτέρα-Τρίτη 16:00-17:00
e-mail: tsikalant@hmu.gr
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Τσικαλάκης Αντώνιος είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 2002 με βαθμό 8.73/10. Η Διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Μέθοδοι Οικονομικής Αποτίμησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Νησιωτικά Δίκτυα. Εφαρμογή στο Δίκτυο της Κρήτης το Έτος 2000» έλαβε έπαινο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας το 2002. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Συμβολή στον Προγραμματισμό Λειτουργίας Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Μεγάλη Διείσδυση Διεσπαρμένης και Ανανεώσιμης Παραγωγής και Συσκευών Αποθήκευσης» τον Ιούλιο του 2008 ολοκληρώθηκε στην ίδια Σχολή. Από τις 21/12/2017 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Γ’1150/15-11-2017) και πλέον Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος ΗΜΜΥ της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Κατά το διάστημα 1/12/2015-12/2017 εργάστηκε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ1/Α στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησίων/Υπηρεσίες Κρήτης-Ρόδου με πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση το Κέντρο Κατανομής Φορτίου Κρήτης. Συμμετείχε και στην επιτροπή για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του νέου σταθμού στη Νότια Ρόδο. Κατά το διάστημα 09/2009-12/2017 ήταν ωρομίσθιος καθηγητής ως εργαστηριακός και επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης διδάσκοντας αντικείμενα όπως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας τόσο στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε όσο και στο Τμ. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στη ΣΕΦΕ. Αντίστοιχα, κατά το διάστημα 03/2010-02/2015 ήταν διδάσκων Π.Δ 407/80 στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τμήμα Ηλεκτρονικών (Νυν Ηλεκτρολόγων) Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας και «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας». Τέλος, έχει διδάξει μαθήματα για Αποθήκευση Ενέργειας, Έξυπνα Δίκτυα, Ενεργειακή Οικονομία στο ΔΠΜΣ «Ενεργειακά Συστήματα» στους Τέσσερις κύκλους που έχουν ήδη ολοκληρωθεί καθώς και στον α’,ε και στ’ Κύκλο του ΔΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν Βελτιστοποίηση και διαχείριση λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων ειδικά σε νησιωτικά συστήματα ηλεκτρικής Ενέργειας με Διεσπαρμένη παραγωγή και ενεργειακή αποθήκευση. Έχει συμμετάσχει σε 11 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε, 1 από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και ένα από το ΚΑΠΕ μέσω του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Επίσης έχει συμμετάσχει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΕΜΠ και σε 2 ερυενητικά προγράμματα μέσω του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ. Τώρα είναι συντονιστής του Προγράμματος ERASMUS+ KA2- Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA).
Από την Ερευνητική του δραστηριότητα έχουν προκύψει 21 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, 47 ανακοινώσεις σε πρακτικά Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων και στην προετοιμασία 4 κεφαλαίων σε προσκεκλημένες εκδόσεις. Έχει συνολικά 2298 παραθέσεις σε άρθρα του με h-index 19 kai i-index 24 (https://scholar.google.com/citations?user=3ECK4ikAAAAJ&hl=el&oi=ao). Είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) ενώ έχει συμμετάσχει στην Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο «Διερεύνηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ωφελειών και επιπτώσεων της ενδεχόμενης ευρείας συμμετοχής ΑΠΕ στο ΣΗΕ Κρήτης» αλλά και την Ομάδα εργασίας για την απόδοση του κώδικα ΜΔΝ στην Αγγλική Γλώσσα.