ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379231
Ώρες γραφείου: Τρίτη 17:00-19:00 και Τετάρτη 15:00-17:00
e-mail: ksiderakis@hmu.gr
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Κυριάκος Γ. Σιδεράκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1976. Έλαβε δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και διδακτορικό δίπλωμα στην περιοχή των Υψηλών Τάσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2000 και το 2006 αντίστοιχα. Από το 2008 μέχρι το 2010 εργάστηκε ως σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στον τομέα των εγκαταστάσεων υψηλής τάσης και της λειτουργίας δικτύων υψηλής τάσης. Το 2010 εντάχθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, ως Καθηγητής Εφαρμογών και στην συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής. Από το 2016 εντάχθηκε στον Ελληνικό Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και επίσης παραμένει Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει δημοσιεύσει 26 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 2 κεφάλαια βιβλίων και 45 σε διεθνή και 14 σε Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα πολλών ερευνητικών έργων και διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος σε τρία ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Επίσης είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του σταθμού δοκιμών υψηλής τάσης TALOS (www.talos-ts.com). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν μονωτικά συστήματα και υλικά υψηλής τάσης, μετασχηματιστές ισχύος, συντήρηση και διαγνωστικά εξοπλισμού, δίκτυα υψηλής τάσης, συστήματα προστασίας και αυτοματισμού. Ακόμη είναι μέλος της επιτροπής αναθεώρησης του Προτύπου IEEE Std 1523 “IEEE Guide for the Application, Maintenance, and Evaluation of Room Temperature Vulcanizing (RTV) Silicone Rubber Coatings for Outdoor Insulation Applications”.