ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

Τηλ: (+30) 2810 379388
Ώρες γραφείου: Παρασκευή 12:00 -14:00
e-mail: ip@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Παχουλάκης Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Ρεαλιστικά Πολυμέσα». Έλαβε το βασικό πτυχίο από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1988 και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το τμήμα Computer and Information Science, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA. Είναι διδάκτορας του τμήματος Physics and Astronomy, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «“A Systematic Study of the Structure and Interaction of Winds in Selected Hot Close Binary Stars». Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Αριθμητική Ανάλυση», «Τεχνολογίες Πολυμέσων: Ήχος, Εικόνα, Βίντεο» και «Ρεαλιστικά Πολυμέσα και Σχεδιοκίνηση». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής – Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία του μαθήματος «Realistic Multimedia and Animation». Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει την εκπόνηση 6 μεταπτυχιακών εργασιών στα παραπάνω αντικείμενα και περισσότερες από 70 προπτυχιακές εργασίες. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας «Ρεαλιστικών Αποτυπώσεων κίνησης και συμπεριφοράς ζώντων οργανισμών» που λειτουργεί εντός του θεσμοθετημένου εργαστηρίου MNCLab (Multimedia, Networks and Communications Laboratory) του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε ικανό αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων. Παράλληλα, συμμετέχει ως κριτής ή μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα επιστημονικά διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Έχει συγγράψει 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 29 σε συνέδρια, οι οποίες σύμφωνα με το Google Scholar έχουν λάβει 360 αναφορές καθώς και h-index: 11 και i10-index: 12. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά εστιάζουν την καταγραφή και μοντελοποίηση της τρισδιάστατης κίνησης ζώντων οργανισμών, την τεχνολογικά υποβοηθούμενη αποκατάσταση με τη χρήση ρεαλιστικών πολυμέσων και παιχνιδιών καθώς και σχετικές με τα παραπάνω εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο