ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379237
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00 – 14:00, Πέμπτη 11:00 – 13:00
e-mail: msfak@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Σφακιωτάκης Μιχαήλ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος έλεγχος μηχατρονικών και ρομποτικών συστημάτων». Είναι επίσης Διευθυντής του Θεσμοθετημένου Διατμηματικού Εργαστηρίου Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (Ε.Σ.Ε.Ρ.), καθώς και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» της Σχολής Μηχανικών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. το 1995, και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (MSc in Communications, Control and DSP) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde (Μ. Βρετανία) το 1996. Το 2000 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα, στην περιοχή των βιομιμητικών ρομποτικών συστημάτων, από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μ. Βρετανίας. Τα βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Σφακιωτάκη εστιάζουν τις εξής θεματικές περιοχές: (i) Μοντελοποίηση, έλεγχος, και φυσική προτυποποίηση υποθαλάσσιων, επίγειων και εναέριων ρομποτικών συστημάτων, (ii)  Μικρο-ρομποτικά συστήματα για ιατρικές εφαρμογές, (iii) Σχεδίαση και σύνθεση ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου πραγματικού χρόνου, (iv) Συστήματα γεωργίας ακριβείας και (v) Επιδέξιος ρομποτικός χειρισμός αντικειμένων. Έχοντας συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό χρηματοδο­τούμενων έργων έρευνας και ανάπτυξης, το δημοσιευμένο του έργο αριθμεί 65 εργασίες και ανακοινώσεις σε έγκυρα επι­στη­μονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, με άνω των 2000 ετεροαναφορών και δείκτη απήχησης h-index = 17 (στοιχεία Google Scholar), καθώς και σειρά διακρίσεων και βραβείων.