ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Τηλ: (+30) 2810 379212
Ώρες γραφείου: Δευτέρα & Πέμπτη 11:00-12:00
e-mail: fotis@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο κ. Μαυροματάκης Φώτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης με εμπειρία σε φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα και Διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία και τις εφαρμογές της, στη μοντελοποίηση της παραγόμενης φωτοβολταϊκής ισχύος, στη μελέτη των παραγόντων μείωσης της αποδοτικότητας ΦΒ πλαισίων, στη μελέτη του ηλιακού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από το υπεριώδες έως το κοντινό υπέρυθρο, στη χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση χώρων, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και στην αποξήρανση με τη χρήση ηλιακής ενέργειας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και σε προγράμματα INTERREG. Ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ με τίτλο «Ανάπτυξη Μοντέλου Πρόγνωσης Της Ηλεκτρικής Ισχύος Από Φωτοβολταϊκά Συστήματα», του προγράμματος «Ξήρανση αγροτικών προϊόντων με τη χρήση ηλιακής ενέργειας», του προγράμματος Επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων με τίτλο «ΠΕΓΑ Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα» και του υποέργου 4 της πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων». Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει σαράντα τρεις (43) δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές καθώς και παρουσιάσεις σε συνέδρια και ενημερωτικές δράσεις. Διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία έχοντας διατελέσει Πρόεδρος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από 01-09-2014 έως 31-08-2016 καθώς και μέλος της ολομέλειας της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από 01-09-2013 έως 31-08-2016. Διαθέτει ακόμα εμπειρία σε θέματα διαγωνισμών-προμηθειών αφού έχει διατελέσει και μέλος ή Πρόεδρος της Επιτροπής τακτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ΤΕΙ Κρήτης για τρία έτη. Επίσης, είναι κριτής εργασιών (reviewer) στα διεθνή περιοδικά Solar Energy, Atmospheric Measurement Techniques, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Journal of Electronics, Energies και International Journal of Sustainable Energy.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο