ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ME ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379760
Ώρες γραφείου: Τρίτη 15:00-17:00
e-mail:  dstrat@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Στρατάκης Δημήτριος γεννήθηκε το 1965 είναι στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1987 και έλαβε το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) Ηλεκτρονικής Φυσικής και Ραδιοηλεκτρολογίας από την Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ το 1992, και το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ το 1992. Τον Μάρτιο του 2011 απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με αντικείμενο “Μέτρηση και εκτίμηση αβεβαιότητας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε σύγχρονα συστήματα ασυρμάτων ευζωνικών επικοινωνιών”. Σήμερα διατελεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στις μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων». Eίναι επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΕΜΙΑ) το οποίο ανήκει στο θεσμοθετημένο εργαστήριο “Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών” του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Το βασικό αντικείμενο έρευνας του εργαστηρίου αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογιών και την διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρικών, μαγνητικών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από την περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (μετρήσεις σε συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας, μετρήσεις πλησίον ηλεκτρικών βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών κλπ), ως την περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κεραιών σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, κεραιών ασυρμάτων δικτύων τηλεπικοινωνιών και κεραιών μικροκυματικών ζεύξεων, μετρήσεις στο περιβάλλον Radar κλπ). Σε προπτυχιακό επίπεδο έχει συντάξει σημειώσεις για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων: “Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες”, “Ψηφιακές επικοινωνίες”, “Δομές μετάδοσης” και “Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών” τα οποία και διδάσκει, και έχει επιβλέψει πάνω από τριάντα (30) διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει το μάθημα “Advanced Topics in Antennas and Wireless Propagation and Measurements” στο μεταπτυχιακό τμήμα “Msc in Informatics & Multimedia” του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., και έχει εποπτεύσει την επιτυχή ολοκλήρωση τριών (3) μεταπτυχιακών διατριβών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι μεθοδολογίες μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από τις εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες ως την περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων στο φάσμα των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα ευρυζωνικών επικοινωνιών, και η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται πέντε (5) κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία (book chapters), οκτώ (8) πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και πάνω από τριάντα τρείς (33) εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Έχει συμμετάσχει σε εννέα (9) εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε δύο εκ των οποίων ήταν επιστημονικός υπεύθυνος, και σε δύο (2) Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Είναι κριτής σε τρία (3) επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει στην οργάνωση επτά (7) διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, και έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων (εκθέσεις, ημερίδες, ομιλίες, συνεντεύξεις) σε θέματα που άπτονται των ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του Στρατάκη Δημητρίου έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και έχει αποτελέσει την βάση για περαιτέρω έρευνα από άλλους Έλληνες και ξένους επιστήμονες αριθμώντας μέχρι σήμερα περισσότερες από 215 ετεροαναφορές
https://scholar.google.gr/citations?hl=el&pli=1&user=icjAEW4AAAAJ.