ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Τηλ: (+30) 2810 379868
Ώρες γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη 12:00-13:00
e-mail: kornaros@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Γεώργιος Κορνάρος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Σχεδίαση».  Είναι διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (2013), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1997) και διπλωματούχος Μηχανικός του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών (1992). Είναι διευθυντής του θεσμοθετημένου εργαστηρίου ISCA Lab (Intelligent Systems and Computer Architecture Laboratory) της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Οργάνωση Υπολογιστών», «Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων», «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» και «Ενσωματωμένα Συστήματα». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής -Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ συνδιδάσκει το μάθημα « Προχωρημένα Ενσωματωμένα Συστήματα», ενώ έχει επίσης συνδιδάξει τα μαθήματα «Ενσωματωμένα Συστήματα» και «Πολυπύρηνες Αρχιτεκτονικές». Στο παρελθόν συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε., όπου ασχολήθηκε με τον semi-custom και full-custom σχεδιασμό VLSI συστημάτων, συνεισφέροντας αρχικά στο σχεδιασμό των front- και back-end συστημάτων του μεταγωγού Telegraphos-II και στη συνέχεια στο σχεδιασμό, χαρακτηρισμό και υλοποίηση μνημών RAM και CAM για τον μεταγωγό ΑTLAS σε ένα μοναδικό ολοκληρωμένο chip. Στη βιομηχανία, συνεργάστηκε με την εταιρία ISD SA, όπου ηγήθηκε της ομάδας Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Συστημάτων, εκτελώντας έρευνα και ανάπτυξη για αρχιτεκτονικές δικτυακών επεξεργαστών.  Τέλος, στην εταιρία Ellemedia Technologies Ltd απασχολήθηκε σε τρία Ευρωπαϊκά κι Εθνικά προγράμματα ως Τεχνικός Υπεύθυνος και συνυπεύθυνος Μηχανικός για τη σχεδίαση δικτυακών επεξεργαστών σε σύστημα σε chip και υψηλής ταχύτητας. Μετά την εκλογή του στο ΤΕΙ Κρήτης (νυν ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), ασχολήθηκε με το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος EU/FP6 Micro2DNA και του Εθνικού προγράμματος Lab-On-Chip-ΑΤΕΙ-CRETE (Corallia Microelectronics Cluster,  ΜΙΚΡΟ2-39/Ε-ΙΙ-Γ, EPAN-II). Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στις πολυπύρηνες και ετερογενείς αρχιτεκτονικές,  σε ενσωματωμένα και κυβερνο-φυσικά συστήματα, σε θέματα ενεργειακά αποδοτικής και ασφαλούς επεξεργασίας (EU/FP7 projects VIRTICAL, SAVE, TRESCCA, DREAMS, EU/H2020 project TAPPS, EU/H2020 project AVANGARD). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια, περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει επιμεληθεί την έκδοση του βιβλίου “MultiCore Embedded Systems”, CRC Press/Taylor & Francis Group. Είναι κάτοχος τριών πατεντών και αποτελεί μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων και υπηρετεί ως κριτής σε διάφορα IEEE/ACM περιοδικά και συνέδρια.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο