ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εργαστήριο ΤΝΜΣ-Α

 

Τηλ: (+30) 2810 379706
Ώρες γραφείου: Παρασκευή 18:00-20:00
e-mail: mdgramma@cs.hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Μιλτιάδης Δ. Γραμματικάκης έλαβε MSc (1985) και PhD (1991) στην Πληροφορική (EECS) από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, ΗΠΑ. Αφού εργάστηκε σε διάφορες Ακαδημαϊκές θέσεις (Πολυτεχνείο της Λυόν, Πανεπιστήμια Hildesheim και Oldenburg) και ερευνητικές θέσεις (ΙΤΕ, Intracom, ISD και ST Micro) διορίστηκε ως καθηγητής στο TEI Κρήτης το 2003 με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες προγραμματισμού». Έχει συμμετάσχει σε 22 Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα (H2020, FP7, FP6, IST, ARTEMIS, ENIAC, MEDEA+, ESPRIT, TEN TELECOM, TMR, EURESCOM) και 4 εθνικά προγράμματα (DAAD, ΠΕΝΕΔ, Αρχιμήδης ΙΙ και ΙΙΙ) σε θέματα σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων, συστημάτων πραγματικού χρόνου, παράλληλες και πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού, ασφάλεια συστημάτων, αξιοπιστία σχεδιασμού, υπολογισμό και έλεγχο ισχύος σε υψηλό επίπεδο,  κατανεμημένα συστήματα για τηλεπικοινωνίες και δορυφορικά δίκτυα. Επίσης έχει συνεργαστεί με την ST Micro για περισσότερα από 20 χρόνια (1999-2018) σε θέματα όπως η βιβλιοθήκη IPSIM και simulation kernel για σχεδίαση συστημάτων σε τσιπ, το open source λογισμικό σχεδίασης δικτύου σε τσιπ (OCCN, http://occn.sourceforge.net) το οποίο έλαβε το Gold Trophy Award, και σχεδιασμός του Spidergon STNoC. Έχει συντονίσει ακόμα 6 open source community projects που αφορούν σε επίπεδο εφαρμογής, συστήματος και kernel σε θέματα real-time embedded patient ECG monitoring (technology readiness level 6), memory & network bandwidth management, firewall rule consistency, cycle-approximate STNoC modeling in gem5, SystemC heterogeneous modeling και SystemC-based full system co-simulation, καθώς και ένα open hardware project που αφορά σε NoC Firewalls και επιλέχτηκε ως Finalist στο Διαγωνισμό Xilinx Open Hardware Competition 2018. Έχει επίσης συγγράψει περισσότερα από 80 άρθρα σε βιβλία, διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδριών και 2 βιβλία που δημοσιεύτηκαν από το CRC Press (Taylor & Francis): “Parallel Systems: Communications and Interconnects” το 2001 και “Design of Cost-Efficient Interconnect Processing Units: Spidergon STNoC” το 2008. Το πρώτο βιβλίο έλαβε το Editor’s Choice Award στη στήλη IEEE Network “New Books and Multimedia” ενώ στο δεύτερο ο πρόλογος συγγράφηκε από τον Prof. William J. Dally, Chairman of Computer Science, Stanford University. Ο κ. Γραμματικάκης διετέλεσε μέλος της IEEE, ACM και SIAM ενώ αναφορές στο έργο του υπάρχουν στις βιογραφίες Marquis Who’s Who in Engineering και IBC. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Λειτουργικά Συστήματα» και «Λογισμικό Συστήματος». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής -Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ συνδιδάσκει το μάθημα « Προχωρημένα Ενσωματωμένα Συστήματα», ενώ έχει επίσης συνδιδάξει τα μαθήματα «Ενσωματωμένα Συστήματα» και «Πολυπύρηνες Αρχιτεκτονικές».