ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Τηλ: (+30) 2810 379119 
Ώρες γραφείου:
e-mail:  adanar@hmu.gr
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Χαράλαμπος Παπαδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Υπηρεσίες και Δίκτυα». Είναι διδάκτορας του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι «Βελτιώνοντας την Δρομολόγηση σε Μη-Δομημένα Ομότιμα Συστήματα». Έλαβε πτυχίο στη Επιστήμη των Υπολογιστών από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών το 2000 και το 2004 αντίστοιχα. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ», «Κατανεμημένα Συστήματα και Νέφη» και «Μεγάλα Δεδομένα». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής -Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Distributed Systems and Applications», ενώ έχει επίσης συν-διδάξει το μεταπτυχιακό μάθημα «Data Structures and Algorithms» (2013-2016). Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας «Network and Distributed Systems Lab» που λειτουργεί εντός του θεσμοθετημένου εργαστηρίου MNCLab (Multimedia, Networks and Communications Laboratory) του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε πλήθος Ευρωπαϊκών κι Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παράλληλα, συμμετέχει ως κριτής ή μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα επιστημονικά διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Έχει συγγράψει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και συνέδρια, οι οποίες έχουν τύχει άνω των 400 ετεροαναφορών.  Σύμφωνα με το Google Scholar επιτυγχάνει h-index: 8 και i10-index: 7. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν: Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Ομότιμα Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα μεγάλης κλίμακας, Δίκτυα Υπολογιστών, Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλου Όγκου, Ανάλυση γράφων, Συστήματα Σύστασης Πληροφορίας, Συστήματα Blockchain