ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379190
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 12:00-15:00
e-mail: da@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Δημοσθένης Ακουμιανάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Huddersfield (BA Hons, 1990) και του Kent at Canterbury (MSc, 1995, PhD, 1999) του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πτυχιακή του εργασία στο Πανεπιστήμιο του Huddersfield βραβεύθηκε με το 1ο Βραβείο IBM καλύτερης διπλωματικής εργασίας.
Το 2005 διορίστηκε στο ΤΕΙ Κρήτης ως Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2010 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Προχωρημένα θέματα Βάσεων Δεδομένων, Σχεδιασμό Διεπαφών Χρήστη-Υπολογιστή, Συνεργατική Τεχνολογία & Συστήματα καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα Συνεργασία υποστηριζόμενη από Υπολογιστές και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επίσης έχει επιβλέψει 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ διετέλεσε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής τριών υποψηφίων διδακτόρων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ένας υποψήφιος) και στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Louvain στο Βέλγιο (δύο διδάκτορες). Έχει κατά καιρούς αναλάβει σειρά διοικητικών καθηκόντων ενώ έχει εκλεγεί και υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων του Προϊσταμένου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων (2007-2009), Διευθυντής μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Πληροφορική και Πολυμέσα» (2012-2014), μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης, 2014-2016) και διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου Latice (2015 – 2019). Επίσης ίδρυσε το istlab (https://istl.hmu.gr/) το 2006, μια ερευνητική μονάδα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής με ενεργό συμμετοχή σε πολλά έργα Ε & Α.
Πριν τον διορισμό του στο TEI Κρήτης υπήρξε μέλος του ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ICS-FORTH), συνεργαζόμενος ερευνητής του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναλυτής συστημάτων στην εταιρεία Co-operative Wholesale Society, Central Manchester Complex, Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο ICS-FORTH συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά έργα ενώ συνέβαλε σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την Προσβασιμότητα και τις Νέες Τεχνολογίες.
Ο Δρ. Δημοσθένης Ακουμιανάκης είναι επισκέπτης καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2005-σήμερα), στο Πανεπιστήμιο του Derby, Ηνωμένο Βασίλειο (2014-2015) και στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes, Ηνωμένο Βασίλειο (2014-2015). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μία μονογραφία (2006, Εκδοτικός οίκος Κλειδάριθμος), επιμέλεια ενός συλλογικού τόμου (2009, IGI Global Inc.), επιμέλεια των πρακτικών της σειράς συνεδρίων Panhellenic conference on Informatics (2014), πλήθος εργασιών σε βιβλία, συνέδρια και αναγνωρισμένα περιοδικά με σύστημα κριτών (π.χ. Human Computer Interaction, International Journal of Digital Libraries, International Journal of Human Computer Interaction, Journal of Enterprise Information Management, κλπ.). Τέλος, έχει επιμεληθεί σειρά ειδικών τευχών σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και είναι ενεργό μέλος των συντακτικών επιτροπών πολλών περιοδικών στο κλάδο της εφαρμοσμένης πληροφορικής. Η έρευνά του έχει προσελκύσει χρηματοδότηση τόσο από εθνικά ερευνητικά προγράμματα, όσο και πρωτοβουλίες της ΕΕ. Είχε επίσης διευθύνει ως επιστημονικός υπεύθυνος ένα από τα πρώτα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στη χώρας μας από την πρωτοβουλία της Google CS4HS. Περισσότερες πληροφορίες για το επιστημονικό έργο του Δρ. Ακουμιανάκη είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο https://scholar.google.com/citations?user=L4JyvD0AAAAJ&hl=en ενώ το πλήρες βιογραφικό του του είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του Istlab (https://istl.hmu.gr/)