ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379705
Ώρες γραφείου:
e-mail: xezonakis@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Ξεζωνάκης Ιωάννης είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Λογισμικού – Ανάπτυξη Εφαρμογών». Έλαβε πτυχίο του Φυσικού Τμήματος Αθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Αθήνας τα έτη 1977, 1979 και 1990, αντίστοιχα. Το διδακτορικό του δίπλωμα έλαβε από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992. Είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος των μαθημάτων «Προγραμματισμός», «Δομές Δεδομένων» και «Παιδαγωγικά» στο πρόγραμμα σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.»  του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και των μαθημάτων «Δομές Δεδομένων» και «Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού» του Τμήματος ΗΜΜΥ. Επίσης, διδάσκει το μάθημα «Προχωρημένος προγραμματισμός με C» και συνδιδάσκει το μάθημα «Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής» του ΗΜΜΥ. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος ενός ερευνητικού προγράμματος στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι και ενός ερευνητικού προγράμματος στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, ενώ συμμετείχε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας δύο  ακόμη προγραμμάτων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. Υπήρξε υπεύθυνος του εργαστηρίου PAD (Programming and Algorithms Development Lab). Έχει 16 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει εκπονήσει έντυπες και ηλεκτρονικές διδακτικές σημειώσεις σε διάφορα μαθήματα. Στο παρελθόν εργάστηκε ως πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο ΤΕΙ Κρήτης διετέλεσε: υπεύθυνος Ομάδας μαθημάτων Υπολογιστών, Διευθυντής Σπουδών του Π.Σ.Ε. «Τεχνολογία Ιατρικών Συστημάτων», Προϊστάμενος του «Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων», πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Μέλος της μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής των Προγραμμάτων Σπουδών, πρόεδρος της Επιτροπής ενστάσεων του ΕΛΚΕ. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντά συγκαταλέγονται θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης αλγορίθμων.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο