Κατσαράκης Νικόλαος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379703, 379110, 379300
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 9:00-11:00 και Παρασκευή 14:00-16:00​​​​​​
email: katsan@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Νίκος Κατσαράκης είναι καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Graz, Αυστρία. Διδακτορική διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο της «Χημικής Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών», Πολυτεχνείο Graz, Αυστρία.

Οι κύριες ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
(I) την ανάπτυξη λεπτών υμενίων και νανοδομών οξειδίων μετάλλων, καθώς και σύνθετων οργανικών – ανόργανων υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές, καθώς και τη μελέτη των δομικών, μορφολογικών, οπτικών, φωτοκαταλυτικών και ηλεκτροχημικών τους ιδιοτήτων με στόχο:

  • (α) τη φωτοαποδόμηση μικρορυπαντών στην υγρή φάση (φάρμακα, χρωστικές ουσίες κ.α.),
  • (β) την ανάπτυξη καινοτόμων επιστρώσεων οξειδίων μετάλλων σε γυαλιά και πλαστικά με ιδιότητες αυτοκαθαρισμού (self-cleaning) και
  • (γ) την ανάπτυξη θερμοχρωμικών / ηλεκτροχρωμικών υλικών και διατάξεων.

(II) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό καινοτόμων οπτοηλεκτρονικών υλικών, μεταϋλικών και διατάξεων με φασματοσκοπικές μεθόδους.
Έχει επιβλέψει την εκπόνηση δύο (2) διδακτορικών διπλωμάτων και δεκαοκτώ (18) μεταπτυχιακών διατριβών. Έχει συνεργαστεί με πολλά ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και της αλλοδαπής στα πλαίσια της υλοποίησης πληθώρας ερευνητικών προγραμμάτων ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή κύριος Ερευνητής.
Συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα EXEL που βραβεύθηκε το Δεκέμβριο του 2005 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρώτο βραβείο «ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ» για την ερευνητική της δραστηριότητα στο καινοτόμο πεδίο των αριστερόστροφων μεταϋλικών.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 επιστημονικά άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά με κριτές και το έργο του έχει λάβει
περισσότερες από 6.000 ετεροαναφορές (Google Scholar, Σεπτέμβριος 2022). Έχει h-index 42.
Από τις 7.5.2019 είναι Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο