ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τηλ: (+30) 2810 379124
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 09:00-12:00
e-mail: kmarias@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Κώστας Μαριάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία εικόνας με έμφαση στην ιατρική απεικόνιση και υπολογιστική ιατρική». Είναι επίσης επικεφαλής του εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοιατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ). Είναι διδάκτορας του University College London (UCL) στην περιοχή επεξεργασίας ιατρικής εικόνας και ιατρικής φυσικής (2001). Έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ το 1995 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Βιοιατρική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department of Bioengineering,  Ηνωμένο Βασίλειο, το 1997. Κατά την περίοδο 2000-2002, εργάστηκε ως Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ενώ το 2003-2006 ήταν Εντεταλμένος Ερευνητής (Γ’) και το 2006-2017 Κύριος Ερευνητής (Β’) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Σήματα και Συστήματα», «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας», «Τεχνητή Όραση» και συμμετέχει στο μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής -Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Advances in Digital Imaging and Computer Vision». Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει/συνεπιβλέψει την εκπόνηση 5 διδακτορικών διατριβών, 11 μεταπτυχιακών εργασιών και 5 προπτυχιακών εργασιών. Συντόνισε δύο ευρωπαϊκά έργα σχετικά με τη μοντελοποίηση του καρκίνου (ContraCancrum και TUMOR), ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά ερευνητικά έργα για την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση την επεξεργασίας ιατρικής εικόνας στην εξατομικευμένη ιατρική. Συντόνισε την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος υπολογιστικών εργαλείων σχεδιασμένων για το κλινικό περιβάλλον στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Virtual Physiological Human” (VPH). Παράλληλα έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων εστιάζοντας στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης για την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής για προσωποποιημένη ιατρική.