Βερνάρδου Δήμητρα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τηλ: (+30) 2810 379631
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 11:00-13:00
e-mail: dvernardou@hmu.gr
ΕΠΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Βερνάρδου Δήμητρα έλαβε το B.Sc. στη Χημεία το 2000 (Πανεπιστήμιο Salford), το M.Sc. στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών το 2001 (UMIST, Manchester) και το Ph.D. στη Φυσικοχημεία το 2005 (Πανεπιστήμιο Salford). Από το 2006 εργάζεται ως εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και ως ερευνήτρια στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής του ΤΕΙ Κρήτης. Επιπρόσθετα, είχε εργαστεί ως Π.Δ. 407 στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2006 μέχρι το 2012. Έχει αναλάβει διδασκαλία μαθημάτων όπως Τεχνολογία Υλικών, Χημική & Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Ηλεκτροχημεία, Στερεά Υλικά, Δομική & Χημική Ανάλυση Υλικών. Έχει επιβλέψει 39 προπτυχιακές εργασίες, συνεπιβλέψει και επιβλέψει 4 μεταπτυχιακές εργασίες και 2 διδακτορικές διατριβές. Έχει εμπειρία τόσο στην υγρή όσο και στην από αέρια φάση χημική εναπόθεση λεπτών επιστρώσεων και νανοδομών, οξειδίων μετάλλων και σύνθετων υλικών καθώς και στον δομικό, οπτικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό τους. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει εστιαστεί στην φασματοσκοπία εμπέδησης και την μελέτη της γενικότερης ηλεκτροχημικής συμπεριφοράς των υλικών αυτών με απώτερο στόχο, του συνδυασμού παρασκευής / χαρακτηρισμού, την βελτιστοποίηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους για χρήση σε εφαρμογές αποθήκευσης και απόδοσης φορτίου (μπαταρίες, υπερ-πυκνωτές). Έχει γύρω στις 80 δημοσιεύσεις, οι οποίες έχουν λάβει ~3303 παραπομπές με h-index 34 (Google Scholar). Έχει δημοσιεύσει 3 μονογραφίες και 4 κεφάλαια σε βιβλία μετά από πρόσκληση. Εχει συμμετάσχει σε 9 ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με ανάπτυξη οξειδίων μετάλλων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο