ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλ: (+30) 2810 379885
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:00-13:00 & Τρίτη 11:00-13:00
e-mail: tsiknaki@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο καθ. Μανώλης Τσικνάκης (Google Scholar citations: 3454, h Index: 32) έλαβε το B.Eng. πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού το 1983, το M.Sc. σε Μηχανική Μικροεπεξεργαστών το 1985, και το Ph.D. σε επεξεργασία σημάτων και ευφυή συστήματα το 1989, από το Πανεπιστήμιο του Bradford, UK.  Από το 1992 εργάστηκε ως κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ). Την περίοδο Φεβρ. 2012 με Απρίλιο 2019 υπήρξε μέλος του Τμήματος Μηχ. Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης. Από τον Μάιο του 2019 είναι καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ενώ από το 2012 είναι παράλληλα επισκέπτης καθηγητής/ερευνητής στο ΙΤΕ-ΙΠ.
Ο καθ. Μανώλης Τσικνάκης ήταν αποδέκτης του  βραβείου eEurope/eHealth το 2003 για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του περιφερειακού δικτύου υπηρεσιών υγείας, γνωστό ως HyGEIAnet, και έλαβε το βραβείο καλύτερης εφαρμοσμένης έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας το 2004. Ο καθ. Μανώλης Τσικνάκης έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Κύριος Ερευνητής (PI) σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενα κυρίως από την ΕΕ, ενώ παράλληλα έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Διοίκησης Έργου (Project Management Board) σε πολλά έργα Ε&Α.
Έχει κατά καιρούς αναλάβει σειρά διοικητικών καθηκόντων ενώ έχει εκλεγεί και υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων του επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοιατρικής Πληροφορικής του ΙΤΕ-ΙΠ (2002-2006), Προϊσταμένου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης (2012-2013), Αντιπρύτανης Υποδομών και Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης ( 2013-2017) και Διευθυντής του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου LaTICE του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019 – ). Ο καθ. Μανώλης Τσικνάκης ίδρυσε το ερευνητικό εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής (ΒΜΙ lab) το 2012, μια ερευνητική μονάδα με ενεργό συμμετοχή σε πολλά έργα Ε&Α., του οποίου είναι επιστημονικός υπεύθυνος και διευθυντής έως σήμερα. Ο καθ. Μανώλης Τσικνάκης είναι εκλεγμένο μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (2017 – 2021).
Είναι Associate Editor του επιστημονικού περιοδικού ΙΕΕΕ Transactions on Biomedical and Health Informatics, και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) του European Journal of Biomedical Informatics. Έχει διατελέσει κύριος ομιλητής σε σημαντικά επιστημονικά συνέδρια, λειτουργεί δε ως τακτικός κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Έχει δημοσιεύσει εκτενώς – περισσότερα από 300 άρθρα – σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής και μηχανικής και της μεταφραστικής έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βιοϊατρική πληροφορική και την εμβιομηχανική, τη μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς (behavioral modeling), τη συναισθηματική υπολογιστική (affective computing), τα ευφυή συστήματα διάχυτης νοημοσύνης για αναγνώρισης δραστηριοτήτων και καινοτόμες υπηρεσίες eHelth & mHealth.