ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379892
Ώρες γραφείου: Δευτέρα & Πέμπτη 13:00-14:00
e-mail: nv@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Νικόλαος Βιδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Αλληλεπιδραστικού Λογισμικού βάσει μοντέλων και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών.». Είναι διδάκτορας του Πολυτεχνείου της Βιέννης, Αυστρία. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι «Supporting Task-Based and User-Oriented Design and Implementation for Interactive Systems». Έλαβε πτυχίο Bachelor of Sciences με τίτλο «Computing in Business» από το Πανεπιστήμιο Northumbria στο Newcastle, Αγγλία το 1993. Στο παρελθόν εργάστηκε στο (TU-WIEN Αυστρία), στις Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ (Ηράκλειο) και στο ΤΕΙ-Κρήτης. Κατά την διάρκεια εργασίας του στο πολυτεχνείο της Βιέννης, στις Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ και στο ΤΕΙ-Κρήτης συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά & τεχνολογικά – αναπτυξιακά έργα τα οποία ήταν κατά πλειοψηφία χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Τεχνολογία Λογισμικού», «Συστήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών», «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Παιχνιδιών» και «Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής -Informatics Engineering» του τμήματος ΗΜΜΥ είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Λογισμικού και Μοντελοποίηση Μεγάλων Δεδομένων. Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει την εκπόνηση πάνω από 10 μεταπτυχιακών εργασιών, περισσότερων από 50 προπτυχιακών εργασιών και πάνω από 60 πρακτικές ασκήσεις φοιτητών στα παραπάνω αντικείμενα. Είναι Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας με τίτλο «Εργαστήριο Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβάλλοντων (NILE-lab)» που λειτουργεί εντός του θεσμοθετημένου εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων» του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Διετέλεσε μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου iSTLab από το 2006 έως το 2016. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε πλήθος Ευρωπαϊκών κι Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έχει οργανώσει και έχει συμμετάσχει στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων. Παράλληλα, συμμετέχει ως κριτής ή μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα επιστημονικά διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και συνέδρια, οι οποίες έχουν τύχει άνω των 240 ετεροαναφορών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν: Software Engineering, Games-based learning, Inclusive design, Educational Virtual environments / ecosystems, Assistive technologies,               Interaction techniques, Multimodal Sensing and Natural User Interfaces, Serious Games and applications καθώς και τις εφαρμογές όλων αυτών στην εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο πανεπιστημίων και εταιρικών σχέσεων, κυρίως μέσω της εκτέλεσης έργων και υποβολών προτάσεων έργου, στα θέματα της Τεχνολογίας Λογισμικού, της Παιδαγωγικής Μάθησης, της Περιεκτικής Σχεδίασης, των Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβάλλοντων / Οικοσυστημάτων, των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, Τεχνικές αλληλεπίδρασης, πολυτροπική ανίχνευση και φυσικές διεπαφές χρήστη και σοβαρά παιχνίδια και εφαρμογές. Μερικοί από αυτούς τους εταίρους είναι: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (RDPSEC), Πανεπιστήμιο Nottingham Trent (NTU), Ηνωμένο Βασίλειο. Kepler Universität Linz (JKU), Αυστρία, Πανεπιστήμιο του Aalborg (AAU), Δανία, Ινστιτούτο Fraunhofer για Ευφυή Ανάλυση και Πληροφοριακά Συστήματα, Γερμανία, Legendary Games, ΜΜΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, Serious Games Solutions GmbH, ΜΜΕ, Gernmany, CEFRIEL, Ινστιτούτο, Ιταλία, Πανεπιστήμιο του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο), Ηνωμένο Βασίλειο, BSD, ΜΜΕ, Ιταλία, LightAct, ΜΜΕ, Σλοβενία, OpenGroup, CO-OP, Ιταλία, Fondazione Stella Maris (FSM), Ινστιτούτο, Ιταλία, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, (ΗΠΑ), Ισπανία, IES CAURA, (CAU), Ισπανία, BUENAVENTURA MEDIA, ΜΜΕ, Ισπανία.